Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Виробництва, що обслуговують потреби сільського господарства

Агропромисловий комплекс (АПК)

Харчова промисловість

Виробництва, що обслуговують потреби сільського господарства, – третя ланка АПК.
Для нормальної роботи АПК необхідні сільськогосподарські машини, різноманітне устаткування, мінеральні добрива, отрутохімікати.
В цілому АПК забезпечено різноманітною технікою, більша частина якої виробляється на заводах України (пригадайте, де вони розміщені). Разом з тим значна частина її застаріла і потребує заміни на більш продуктивну й сучасну. Першочергового значення набуває випуск так званої малої техніки (наприклад, міні-трактора), яку можна використовувати у невеликих господарствах. Нині АПК України потребує державної підтримки.

Підготовка сільськогосподарських кадрів вищої кваліфікації. Продуктивність роботи всіх ланок АПК значною мірою залежить від їх забезпеченості кваліфікованими кадрами. У країні працюють 18 вищих і 22 середні сільськогосподарські навчальні заклади. Великим центром підготовки кадрів для сільського господарства є Український державний аграрний університет (Київ) з двома філіалами в Миколаєві і Вінниці.

Бажано запам'ятати

Харчова промисловість – важлива ланка АПК. її призначення – виробництво продуктів харчування. В Україні розвинуті борошномельна та хлібопекарська промисловість, а підприємства цих галузей розміщені в районах споживання продукції; цукрова, молочна, м'ясна, олійножирова, плодоовочева промисловість тяжіє до районів виробництва сировини.
Ефективність роботи АПК залежить від виробництв, що обслуговують потреби сільського господарства (виробництво машин, устаткування, мінеральних добрив тощо), а також від можливостей транспортування та збереження сільськогосподарської продукції.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Які завдання розв'язує харчова промисловість?
2. Які підприємства харчової промисловості є у вашому місті (селі)? Яку сировину вони використовують?

Другий рівень
1. Який принцип розміщення підприємства харчової промисловості?
2. Які галузі харчової промисловості розвинуті в Україні? Покажіть на карті місця їх розміщення.

Третій рівень
1. Подумайте, в чому причина відставання розвитку харчової промисловості в наші дні.
2. З'ясуйте роль кадрів для ефективної роботи всіх ланок АПК.
3. Зіставте карту розміщення посівів цукрових буряків і озимої пшениці з картою розміщення підприємств харчової промисловості. Яку особливість розташування цих підприємств можна помітити?