Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Транспортний комплекс. Залізничний транспорт України

Транспортний комплекс

Без сумніву, більшість з вас подорожувала на автобусах, поїздах, теплоходах і навіть на літаках. Отже, без особливих труднощів дасте відповіді на такі запитання: яку роль відіграє транспорт у житті людей? Які види транспорту найбільш поширені в Україні?
Україна має економічні зв'язки з багатьма зарубіжними країнами. Ці зв'язки здійснюються за допомогою різних видів транспорту. Карта нашої держави вкрита густою мережею залізниць, шосейних доріг, трубопроводів, авіаліній (див. Мал. 86). Добре розвинуте морське і річкове судноплавство. Усі види транспорту, об'єднані транспортними вузлами, утворюють транспортний комплекс України. Транспортний вузол – це комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться кілька видів транспорту і відбувається обмін вантажами. Найбільші з них: Київський, Харківський, Одеський, Львівський.

Мал. 86. Географія транспорту

Ефективність роботи транспорту визначається кількістю перевезених вантажів (вантажообіг) та пасажирів (пасажирообіг). Вантажообіг – це кількість вантажу, перевезеного на певну відстань за певний відрізок часу. Вимірюється тонно-кілометрами. Пасажирообіг – це кількість пасажирів, перевезених на певну відстань за певний відрізок часу. Вимірюється в пасажиро-кілометрах.

Основний транспорт в Україні – залізничний. Країна має густу залізничну мережу (84 км на 1000 км). Довжина її сталевих магістралей перевищує 23 тис. кілометрів. Велике значення мають залізниці, що зв'язують Україну з Росією, Білоруссю, країнами Балтії, а також із Словаччиною, Угорщиною, Польщею, Румунією. Для внутрішніх господарських зв'язків важливими є лінії Київ – Одеса, Київ – Львів, Харків – Дніпропетровськ – Херсон, Кривий Ріг – Донбас, Київ – Харків (Мал. 87). Перше місце з-поміж вантажів, що перевозяться залізницею, належить будівельним матеріалам, кам'яному вугіллю, залізній руді. Крім того, перевозиться значна кількість металів, продукції машинобудування, нафти, добрив, зерна. За вантажообігом в Україні виділяються Донецька, Придніпровська та Південна залізниці, на які припадає 65% вантажообігу всіх залізниць України.

Мал. 87. Київський залізничний вокзал

Великі залізничні вузли (Харків, Київ, Лозова, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Львів та ін.) мають розвинуті станційні і складські господарства. Проте робота залізничного транспорту незадовільна через загальну кризу в країні. Більшість транспортних магістралей працює з великим перевантаженням. Середня швидкість руху на залізницях близько 30 км/год. Ще не всі залізниці електрифіковані. Під час перевезень псується і губиться значна кількість вантажів. Усі ці проблеми потребують комплексного розв'язання. Настав час подумати про будівництво швидкісних магістралей, по яких поїзди рухатимуться із швидкістю 300-350 км/год. Такі магістралі вже діють у багатьох країнах світу [1].