Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Трудові ресурси України

Трудові ресурси

Трудові ресурси – це наявне працездатне населення (чоловіки від 16 до 59 років і жінки – від 16 до 54 років), а також працюючі підлітки і пенсіонери. Загальна кількість працездатного населення України в 1993 р. перевищила 29 млн чоловік.
У сфері матеріального виробництва на початку 90-х років було зайнято 75% усіх працівників. Понад 29% населення країни працювало в промисловості, більш як 20 – у сільському господарстві, понад 11% – в освіті, галузях культури і науки. Значна частка припадала на будівництво (7,4%), торгівлю, громадське харчування (7,1%), транспорт і зв'язок (6,7%).
Нині переважною формою зайнятості працездатного населення все ще залишається державний сектор економіки. Проте частка недержавних форм власності поступово зростає. В перспективі передбачається відплив робочої сили (до 400 тис. чоловік) з підприємств державного сектору в різні приватні, малі, спільні та інші недержавні підприємства.
В Україні все більше проблем виникає з раціональним використанням трудових ресурсів. Ще недостатньо використовуються вони у малих і середніх містах, особливо на Правобережжі.
Кількість безробітних в Україні на кінець 1995 р. становила понад 100 тис. чоловік. Це порівняно небагато. Проте в країні поширене приховане безробіття, особливо в містах з незначним вибором місць роботи. Найбільше безробітних серед службовців (інженери і техніки). (Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чи є такі проблеми у вашому місті?)
У народному господарстві країни жінки переважають над чоловіками. Часто-густо вони зайняті на важких і шкідливих роботах, працюють у нічну зміну. Це ще один із чинників демографічної кризи в Україні.
Коефіцієнт змінності більшості промислових підприємств України невисокий. Раніше він становив 1,2-1,4, нині ще більше знизився.

У нашій країні встановлено восьмигодинний робочий день. Оскільки доба має 24 години, обладнання можна використовувати, працюючи в три зміни (коефіцієнт – 3). Отже, для того щоб збільшити випуск продукції, не обов'язково будувати нові заводи і фабрики. Необхідно повніше і ефективніше використовувати устаткування і робочу силу протягом доби. Тут знаходиться один з резервів підвищення рівня зайнятості населення.

Запитання і завдання

1. Що таке трудові ресурси?
2. Яка частина наявного працездатного населення працює в сфері матеріального виробництва?
3. Що, на вашу думку, необхідно зробити, щоб зупинити зростання безробіття в країні?
4. Чому переважною формою зайнятості все ще залишається державний сектор економіки?
5. У чому, на вашу думку, полягає проблема раціонального використання трудових ресурсів?