Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Населення України. Висновки

Висновки

На території сучасної України постійно проживає понад 52 млн чоловік. За цим показником наша держава знаходиться в Європі після Німеччини, Великобританії, Італії та Франції. За густотою населення Україна поступається багатьом країнам світу. Значний вплив на кількість і густоту населення мали численні війни українського народу із своїми поневолювачами, громадянська війна 1917-1920 pp., голодомори 1920-1922 pp., 1932-1933 pp., масові репресії 1937-1939 pp., друга світова війна, чорнобильська трагедія 1986 р. тощо.
Кількість населення в різних областях не однакова. Найбільша густота населення в Донецькій області, найменша – в Чернігівській.
Розвиток економіки, спеціалізація її окремих галузей впливають на густоту і розміщення населення. Водночас і населення, що історично склалось на певній території, також впливає на розвиток, розміщення і спеціалізацію галузей господарства.
Нині природний приріст в Україні від'ємний, тобто смертність перевищує народжуваність. Середня тривалість життя становить 69 років, у жінок – 74 роки, у чоловіків – 64. Статева структура населення України стала: 46% – чоловіків і 54% – жінок.
У країні зростає частка людей похилого віку, тобто іде процес старіння нації. Населення України живе в містах, селах, селищах міського типу, робітничих і курортних селищах. У містах зосереджено 68% жителів країни, у селах – 32%. Інтенсивно протягом багатьох років йде процес урбанізації – зростання міст і міського населення. Найвищий рівень урбанізації в Донбасі.
Сільські населені пункти мають значні відмінності в різних природно-географічних зонах. На Поліссі переважають невеликі села (250-500 чоловік), у Лісостепу – багатолюдніші (500-1500 чоловік), на Півдні села налічують по кілька тисяч чоловік. В Україні є області, де сільське населення переважає над міським (Тернопільська, Вінницька). Найвищий показник густоти сільського населення у Чернівецькій області (близько 67 чоловік на 1 км ).
На демографічну ситуацію в Україні значний вплив мають міграції. Розрізняють внутрішню і зовнішню міграції. Зовнішня міграція поділяється на еміграцію і імміграцію. Внутрішні міграційні процеси в державі пов'язані з переміщенням населення із недостатньо промислово розвинутих областей Заходу і Центру України в Донбас, Промислове Придніпров'я, зрошувальні землі Півдня. Значну хвилю внутрішніх міграцій викликала чорнобильська трагедія.
Істотне значення мають так звані маятникові міграції – переміщення населення з приміської зони у місто і додому. Значні імміграційні процеси в Україні останніх років пов'язані з поверненням репресованих народів, військовослужбовців, переміщенням біженців із зон збройних конфліктів у колишній Югославії, Чечні, країнах Закавказзя.
Зростає еміграційна активність населення України, На території України живуть люди понад 100 національностей. Більшість населення в державі становлять українці (73%). Найбільше їх проживає в Центральному Придніпров'ї, західних областях країни, найменше – в Криму та Донбасі, Одеській області.
В Україні живе 14 мільйонів (27%) людей інших національностей. Найчисельнішою групою серед них є росіяни (21% усього населення країни). Крім українців і росіян в Україні живуть євреї, білоруси, молдавани, поляки, болгари, угорці та ін. Крім своєї етнічної території українці розсіяні по різних країнах світу і утворюють українську діаспору. Найбільше осіб українського походження живуть у Росії, США та Канаді, є українці в Австралії, країнах Південної Америки та ін.
Культура українського народу має багатовікову історію. Писемність у Київській Русі поширилась ще до прийняття християнства. У XVI ст. у Києві, Львові, Луцьку створюються братства, які засновують школи і друкарні. У XVII-XVIII ст. культурним осередком східних слов'ян стала Києво-Могилянська академія. Нині 80% населення України мають середню і вищу освіту. У вищих навчальних закладах навчається близько 900 тис. студентів.
Українська мова сформувалася на терені давньослов'янської. Вона інтенсивно розвивалась протягом XIV-XVIII ст. Подальший розвиток її гальмувався заборонами Російської імперії і Польщі, імперською політикою КПРС. Відродженню української мови сприяє Закон про мови.
У духовній культурі українського народу провідне місце належить обрядам, звичаям, народній творчості, мистецтву. Релігійні вірування народу України базуються на християнстві, яке було прийнято ще за часів Київської Русі і є однією з основних релігій світу.
Усе працездатне населення України становить трудові ресурси. У сфері матеріального виробництва на початку 90-х років було зайнято 75% усіх працюючих.
Переважною формою зайнятості працездатного населення є державний сектор економіки. В народному господарстві країни працює більше жінок, ніж чоловіків.
Останнім часом поширеним явищем в країні стало безробіття. На кінець 1995 р. кількість безробітних становила 100 тис. чоловік. З-поміж безробітних найбільше службовців – інженерів і техніків та ін.

Для поглиблення знань з окремих питань цього розділу радимо ознайомитися з такими виданнями:
1. Воля О. Мор. Книга буття України. – Дорога правди. – Канада – Україна. – К., 1993.
2. Дзира І., Пінчук С. Чи була «спільна колиска трьох братніх народів» // Неопалима купина. – 1993. – № 3-4.
3. Енциклопедія українознавства: Т. 1. Словникова частина. – Львів: НТШ, 1993.
4. Історія релігій в Україні. – Київ-Львів: Генеза, 1993.
5. Літопис нескореної України. – Львів: Просвіта, 1993.