Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Україна – незалежна держава. Висновки

Висновки

Україна – одна з найбільших держав Європи з площею 603,7 тис. квадратних кілометрів і населенням більш як 52 млн чоловік. Вона межує з сімома країнами світу, загальна довжина її сухопутних і морських кордонів становить 7 590 км. Географічне положення України є унікальним у природному, ресурсному, етнічному, геополітичному відношеннях. Як держава Україна пройшла складний і тривалий шлях. Наприкінці І тисячоліття з слов'янських племен на території сучасної України виникла могутня держава Київська Русь. Після татаро-монгольського нашестя українські землі потрапили під вплив Литви, а потім стали володіннями Польщі. В результаті визвольної боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького в середині XVII ст. державність України відновилась. Проте не на довго. Територія України була поділена між Росією і Польщею. 7 листопада 1917 р. була проголошена Українська Народна Республіка, що проіснувала два роки. У 1922 р. Україна стала складовою частиною СРСР. У 1939 р. з Україною возз'єдналися її західні землі, у 1945 р. – Північна Буковина і Південна Бессарабія, Закарпаття. У 1954 р. до України була приєднана Кримська область.
Головні риси фізико-географічних умов території України визначаються її положенням у помірному поясі. її ландшафти змінені в процесі тривалого господарювання. Україна – європейська країна із значними економічними ресурсами і можливостями для перетворення у велику державу. Утворення Української держави істотно змінило геополітичну ситуацію в Європі і світі. На території України використовується місцевий, поясний, декретний і літній час.

Для поглиблення знань з окремих питань цього розділу радимо ознайомитися з такими виданнями:
1. Масляк П. На мембранній ділянці планети // Хрестоматія з географії України. – К.: Генеза, 1994.
2. Политическая география и современность: тенденции становления научного направления // Межвузовский сборник. – Л., 1989.
3. Рябчук М. «Європа» – не лише географія // Сучасність. – 1992. – № 7.
4. Кордони стали довшими // Київ, правда. – 1992. – 21 серпня.