Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Машинобудівний комплекс України (частина 1)

Машинобудівний комплекс

У сучасному житті практично немає жодної галузі діяльності людини, де б не використовувалися вироби машинобудування. Це – і телевізор, і магнітофон, і холодильник, і пральна машина, і радіоприймач, і міксер, і велосипед, і автомобіль. Всі вони також виготовлені машинами або із застосуванням машин.
Отже, без машин життя та виробнича діяльність сьогодні практично неможливі. На роботу люди дістаються машинами – автобусами, тролейбусами, поїздами, автомобілями, де вони знову мають справу з машинами – верстатами, прокатними станами, комбайнами, сівалками тощо. Навіть управлінська праця все більше устатковується машинами – комп'ютерами, автоматизованими робочими місцями.
Забезпечуючи машинами інші галузі господарства, машинобудування сприяє науково-технічному прогресу, полегшує працю робітників, поліпшує її умови.
Машинобудівний комплекс – це сукупність галузей промисловості, що виробляють машини й устаткування для всіх ланок народного господарства.
У колишньому СРСР була проголошена лінія на всебічне обмеження нового будівництва в машинобудуванні України. Кошти переважно направлялися в Поволжя та східні і південно-східні райони СРСР. Україні відводилася роль виробника продукції металомісткого машинобудування.
Вкрай несприятливою для розвитку машинобудування в Україні була організаційна (управлінська) структура галузі. Планово-адміністративна система керівництва в СРСР призводила до нераціональних перевезень комплектуючих деталей і вузлів, а також готової продукції. Так, з Білої Церкви комплектуючі деталі могли потрапити в Омськ, а з Баку такі ж вироби везли в Білу Церкву. Реальна вартість таких виробів, враховуючи транспортні витрати, зростала в багато разів. Причини цього явища крилися в економічно не виправданому бажанні створити єдиний народногосподарський комплекс СРСР.
З розпадом СРСР і впровадженням елементів ринкової економіки ця схема зв'язків була зруйнована. А за умови багаторазового підвищення цін на енергоносії, різкого зростання вартості транспортних та інших послуг машинобудування України опинилося у скрутному становищі. Нині необхідне формування нової мережі економічних зв'язків на засадах доцільності і насамперед у межах України. Зокрема, треба враховувати раціональні радіуси перевезень, що не перевищують 500-600 км.

Визначте за картою раціональні радіуси економічних зв'язків для Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, центру своєї області чи республіки.

Досвід таких розвинутих країн, як Японія, Німеччина, Республіка Корея, свідчить, що машинобудування набуває нині значення «галузі-організатора», здатної вдосконалювати розвиток економіки країни.
Машинобудування — надзвичайно складна галузь в Україні. Воно поділяється на кілька десятків галузей і виробництв. Підприємства машинобудування об'єднуються в одне ціле на основі спільності технології, сировини, а також призначення готової продукції. Великі галузі, наприклад сільськогосподарське, енергетичне, транспортне машинобудування, поділяються на менші. Так, транспортне машинобудування складається з авто-, судно-, вагоно-, тепловозо-, літакобудування тощо. В свою чергу, наприклад, автомобілебудування — з виробництва легкових, вантажних автомобілів, автобусів.
Машинобудування є органічною складовою частиною майже кожного більш-менш значного промислового комплексу.