Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Машинобудівний комплекс України (частина 2)

Мал. 76. Машинобудування

Розміщення окремих галузей машинобудування (мал. 76) залежить від характеру виробництва, його трудомісткості, потреб у кваліфікованій робочій силі, показників витрат сировини, енергії, устаткування у розрахунку на випуск одиниці продукції. Залежно від дії цих чинників галузі машинобудування об'єднуються за територіальним тяжінням в такі групи:
1. Радіотехніка, робототехніка, електроніка, конвейєро-, приладо-, верстатобудування, інструментальна промисловість та ін. Підприємства цих галузей об'єктивно тяжіють до промислових центрів, де є кваліфіковані кадри, науково-дослідні інститути відповідного профілю, виробнича і невиробнича інфраструктури.
2. Авто-, двигуно-, тракторо-, вагонобудування, виробництво устаткування для легкої і поліграфічної промисловості. Заводи цих галузей тяжіють до центрів загального машинобудування, кваліфікованих кадрів, а також виробництва металу і енергії. (Поміркуйте, чому ці підприємства мають таке територіальне тяжіння. Які чинники зумовлюють його?)
3. Виробництва сільськогосподарських машин, хімічного устаткування, промислової арматури, будівельних і шляхових машин розміщуються ближче до районів споживання готової продукції. (Чому?)
4. Виробництва гірничошахтного, металургійного, підйомно-транспортного устаткування, металевих виробів тяжіють до джерел металопостачання і районів споживання готової продукції. (Що зумовлює таке подвійне тяжіння цих підприємств? Які чинники діють в даному випадку?)
5. Підприємства галузі металообробки (ремонт машин та обладнання, виробництво окремих нескладних металевих виробів і конструкцій) орієнтуються в розміщенні на споживача і можуть знаходитися майже повсюдно. (Пригадайте, які ремонтні підприємства є у вашому районі. Які машини і обладнання вони ремонтують?)

Найважливішими галузями машинобудування є: важке, транспортне, енергетичне, електротехнічне, верстатобудування, приладобудування, сільськогосподарське, виробництво устаткування для різних галузей народного господарства (хімічна, легка, харчова промисловість тощо).

До галузей машинобудування, що дістали найбільший розвиток, належить важке машинобудування – виробництво машин і устаткування для гірничої, вугільної, металургійної, хімічної, нафтової та газової промисловості, транспорту тощо. Підприємства цих металомістких галузей розміщуються переважно в Донбасі, Придніпров'ї, а також у Харкові. (Чому це так? )
Найбільшим підприємством важкого машинобудування є Новокраматорський завод. Він виготовляє устаткування для металургійних підприємств, гірничодобувної промисловості, крокуючі екскаватори тощо. Горлівський машинобудівний завод виробляє машини переважно для вугільної промисловості: стругові установки, вугільні комбайни та ін. Підприємства важкого машинобудування є також у Дніпропетровську, Кривому Розі, Донецьку, Луганську.