Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Машинобудівний комплекс України (частина 5)

Підприємства, що виробляють машини і устаткування для легкої і харчової промисловості, тяжіють до великих машинобудівних центрів і до центрів харчової промисловості. Виробництво устаткування для харчової промисловості розвинуте в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Маріуполі, Черкасах, Смілі, Львові, Мелітополі, Сімферополі, Ужгороді.
Заводи, що виробляють устаткування для легкої промисловості, розміщені в Харкові, Києві, Полтаві, Чернівцях, Херсоні, Мелітополі, Одесі, Івано-Франківську, Фастові, Бердичеві, Чернігові, Кам'янці-Подільському та ін.
Основними формами територіальної організації машинобудування є машинобудівні центри, вузли і райони.
У машинобудівному центрі зосереджено машинобудівні підприємства певної спеціалізації. Машинобудівний вузол охоплює кілька машинобудівних центрів, населення яких значною мірою зайнято у машинобудівному виробництві. Машинобудівний район – це територіально-виробничий комплекс з чіткою спеціалізацією щодо випуску машинобудівної продукції. Охоплює звичайно територію однієї або кількох сусідніх областей.

В Україні можна виділити понад 70 машинобудівних вузлів. Вони різні за величиною, спеціалізацією, рівнем сформованості.
Найбільшим машинобудівним вузлом України є Харківський. Переважний розвиток тут дістали тракторне і сільськогосподарське машинобудування, енергетичне, підйомно-транспортне, верстатобудування, електротехнічне машинобудування.
Другим за величиною є Київський машинобудівний вузол. Тут розвинуті приладобудування, а також машинобудування для харчової, хімічної промисловості, транспортне машинобудування. (Поміркуйте, чому ці два найбільші вузли країни дуже відрізняються один від одного за своєю галузевою структурою.)
Потужний машинобудівний вузол сформувався в Дніпропетровську. Тут переважає важке, сільськогосподарське машинобудування, електротехнічна промисловість.
Одеський машинобудівний вузол спеціалізується на верстатобудуванні, підйомно-транспортному, сільськогосподарському машинобудуванні.
У Львівському машинобудівному вузлі переважають електротехнічна, автомобільна промисловість, приладобудування, у Луганському – тепловозобудування і гірниче машинобудування, у Запорізькому – електротехнічна і автомобільна галузі.
Великим вузлом важкого машинобудування є Краматорськ, суднобудування – Миколаїв, суднобудування і сільськогосподарського машинобудування – Херсон. (Які особливості розвитку і розміщення машинобудування у вашому місті, області, республіці? Яка його галузева структура? Які центри і вузли сформувалися?)

Машинобудівні райони формуються навколо одного або кількох великих вузлів і охоплюють кілька областей.
Можна виділити Харківський машинобудівний район (Харківська, Полтавська і Сумська області), Донбаський (Донецька і Луганська області), Придніпровський (Дніпропетровська, Кіровоградська і Запорізька області), Центральний (Київська, Чернігівська, Житомирська і Черкаська області), Західний (Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Закарпатська області), Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська і Чернівецька області), Південний райони (Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області). (Визначте за картою найголовніші машинобудівні вузли кожного з районів.)
Підприємства машинобудування в Україні розміщені вкрай нерівномірно. Понад 50% випуску товарної продукції, кількості працівників і вартості промислово-виробничих основних фондів зосереджено в трьох машинобудівних районах – Донбаському, Придніпровському і Харківському.
Найбільше машинобудівних підприємств в таких промислових центрах, як Харків, Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя. Водночас дуже низький рівень розвитку машинобудування характерний для Західного і Подільського машинобудівних районів. (Назвіть області та промислові центри цих районів. Який рівень розвитку машинобудування у вашому місті чи області? Чи достатній він, на ваш погляд?)
В останні десятиліття в розміщенні підприємств машинобудування відбулися певні зрушення, однак недостатні. Уряд України визначив 50 малих міст, яким рекомендовано розвиток машинобудівних виробництв.
Дальший розвиток машинобудування країни потребує технічного переозброєння, реконструкції, переспеціалізації підприємств, що виробляють непотрібну суспільству продукцію. Нові напрями – це створення невеликих і середніх заводів, що випускатимуть прилади, продукцію загальномашинобудівного призначення, товари народного споживання. Це дасть змогу ефективніше використати можливості окремих районів.
Що виробляє відоме вам машинобудівне підприємство? Чи воно безпосередньо збирає машини і механізми, виплавляє метал, виготовляє заготовки, має транспортні цехи, поля, ферми? Пригадайте з історії, для якого часу характерна комплексність виробництва на окремих підприємствах.

Запитання і завдання

1. Яке значення машинобудування для інших галузей народного господарства країни?
2. Позначте на контурній карті найбільші машинобудівні вузли України.
3. Які групи за територіальним тяжінням утворюють підприємства різних галузей машинобудування?
4. Знайдіть на карті центри транспортного і сільськогосподарського машинобудування.
5. Які машинобудівні виробництва найбільш розвинуті в Харкові, Львові, Донецьку, Херсоні?
6. Які вироби машинобудування України користуються попитом за її межами?
7. Які проблеми дальшого розвитку машинобудування в Україні?