Рожик М.Є. та ін.

Латинська Америка у міжвоєнний період

§41-42. Особливості розвитку країн Латинської Америки у міжвоєнний період

Документ

Із звернення Л. Престеса до бразильського народу, травень 1930 р.
Ми не обманюємо. Нами керує незначна меншість, яка володіє землями, латифундіями, маєтками, засобами виробництва і підтримувана іноземними імперіалістами, які нас експлуатують і розділяють. Ця пануюча меншість може бути зметена тільки справді всезагальним повстанням найширших мас міста і села.
Наші удари мусять бути спрямовані проти двох головних стовпів, які є економічною опорою сучасної олігархії – проти великого землеволодіння і англо-американського імперіалізму. Ось ці два основних чинники нашого політичного гноблення і постійних економічних криз, від яких ми страждаємо.

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 1. М, 1960, с. 557.

Запитання і завдання

1. Дайте характеристику соціально-економічного становища латиноамериканських країн після першої світової війни.
2. Визначте роль та місце латифундизму в соціально-економічному розвитку Латинської Америки.
3. Яку політику провадили в латиноамериканських країнах іноземні монополії?
4. В яких країнах Латинської Америки політична влада належала великим землевласникам?
5. Охарактеризуйте становище латиноамериканського селянства після першої світової війни.
6. Які наслідки для країн Латинської Америки мало проникнення в економіку іноземного капіталу?
7. В яких державах розгорталися націоналістичні рухи проти іноземного засилля?
8. Як ставилися національні уряди до іноземного капіталу?
9. Що спричинило встановлення диктаторських режимів у латиноамериканських країнах?
10. Що сприяло поширенню фашизму в Латинській Америці?
11. Якою була роль військових у політичній боротьбі?
12. Які сили очолювали демократичні рухи?
13. В яких країнах у 20-30-х роках відбувались антиурядові виступи селянства?
14. Яку роль відіграв Народний фронт у боротьбі з реакцією?