Дрібниця В.О. Місце України в міжнародних відносинах Європи часів Богдана Хмельницького

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Історія України. Екзаменаційні білети

12.2. Місце України в міжнародних відносинах Європи часів Богдана Хмельницького

Середина XVII ст. в історії Європи – неспокійний час. Саме у цей період в Англії проходить буржуазна революція, насідком якої стало узаконення країни як обмеженої монархії та промисловий переворот. Виступи проти офіційної влади відбуваються у Скандинавії та інших країнах, проходять чисельні народні повстання, перша всеєвропейська Тридцятилітня війна. Схожі процеси відбувалися на сході Європи. Тут розпочалася Національно-визвольна війна українського народу проти польського панування.
Б. Хмельницький, воюючи проти Польщі, постійно вступав у військово-політичні союзи, руйнував союзи інших держав проти України. Так головним, хоча і постійно зрадливим, союзником України у боротьбі проти Польщі стало Кримське ханство. Татарська кіннота суттєво допомагала козакам у бойових діях. Були встановлені дипломатичні зв'язки з Османською імперією. Відправляючи свого сина Тиміша з козаками у Молдавію, Хмельницький намагався залучити на свою сторону молдавського володаря Лупула. Союзницькі відносини встановилися і з Валахією, Трансільванією. Однак був період (1653 p.), коли Молдавія, Валахія і Трансільванія утворили ворожий щодо України блок.
Широкого розвитку набули зв'язки зі Швецією у 1655-1657 роки. Прибув в Україну і посол Венеції з пропозицією спільних дій проти Османської імперії, але Хмельницький на цей крок не погодився. Проти України активно виступала у союзі з Польщею Австрія.
Активні зв'язки налагоджував Хмельницький з Московією. Їх результатом стало укладення 1654 р. союзу у війні проти Польщі («Березневі статті»). За ними Московія ставала протектором (захисником) України. Держава Хмельницького входила до Московської на правах широкої автономії.
Отже Україна була вагомим чинником міжнародного життя тогочасної Європи.

◄ Правління Ярославичів. Любецький з'їзд князів в історичній долі Київської Русі

Зміст підручника "Дрібниця В.О. Історія України. Екзаменаційні білети"

Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність в другій половині XIX століття. Володимир Антонович ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Історія України. Екзаменаційні білети