Горбач Н. Я, Гелей С. Д., Російська З. П. та ін. Функціональні концепції культури. В. Малиновський

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Теорія та історія культури

Функціональні концепції культури. В кінці XIX ст. набувають поширення концепції, які пробують звести культуру до біологічної природи людини, розкриваючи її сутність через безпосередню адаптацію до умов навколишнього середовища. Подібні ідеї в минулому були тісно зв’язані з соціал-дарвінізмом.

В. Малиновський (1884-1942), який започаткував названий напрямок у вивченні культури, виходить з того, що культура – якась цілісність, породжена запитами людської природи. Потреби, які породжують культуру, можна поділити на первинні, похідні й інтегративні. До первинних учений відносить потреби продовження роду, росту і тілесних зручностей, а культурними відповідями на них вважає родову систему, освіту і житлові умови. Похідні потреби виявляються у виготовленні й удосконаленні знарядь праці, культурною відповіддю на них є економіка. До інтегративних належать ті потреби, які об’єднують і згуртовують людей. Наприклад, потреба в авторитеті знаходить відповідь у політичній організації суспільства.

Аналізуючи процес вестернізації, тобто поглинання західноєвропейською цивілізацією неєвропейських народів, Малиновський вказує на його глибокий антагонізм, обумовлений характерними особливостями контактуючих соціально-економічних систем. Суть культурного обміну, як відзначає вчений, полягає в тому, що європейці, поширюючи культурні цінності, взамін привласнюють землю, мінеральні ресурси, дешеву робочу силу, утримуючись від передачі тих благ, які складають суть цивілізації. У процесі такого проникнення відбувається хвороблива перебудова суспільного організму.

◄ Концепції культурних круговоротів Віко, Данилевського, Шпенглера і Тойнбі

Зміст підручника "Горбач Н. Я, Гелей С. Д., Російська З. П. та ін. Теорія та історія культури"

Символічна концепція культури Сковороди. Філософська система Касірера ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Теорія та історія культури