Болонський процес

Комюніке конференції європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту (м. Берлін, 2003 р.)

Комюніке конференції європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту (м. Берлін, 2003 р.)

Третій етап Болонського процесу відбувся в Берліні 18-19 вересня 2003 року, де було підписано відповідне комюніке. Принципово нове рішення Берлінського саміту — поширення загальноєвропейських вимог і стандартів уже й на докторські ступені.

Установлено, що в країнах — учасницях Болонського процесу має бути один докторський ступінь — «доктор філософії» у відповідних сферах знань (природничі науки, соціогуманітарні, економічні та ін.). Була запропонована формула триступеневої освіти (3-5-8), згідно з якою не менше трьох років відводиться для отримання рівня «бакалавр», не менше 5 років — для отримання рівня «магістр» і не менше 8 років для отримання вченого ступеня «доктор філософії».

Важливо, що освітньо-кваліфікаційні рівні і вчений ступінь розглядаються як складові цілісної системи освіти людини. Акцентовано увагу на потребі сприяти європейському простору вищої освіти. Особлива увага приділялась важливості контролю і дотримання європейських стандартів якості освіти на всьому просторі. Ці стандарти в Європі розробляє і підтримує відома міжнародна організація, що має назву Європейська мережа з гарантування якості (European Network Quality Assurance — ENQA).

Розроблено додаткові модулі, курси та навчальні плани з європейським змістом, відповідною орієнтацією та організацією. Наголошено на важливій ролі, яку мають відігравати вищі навчальні заклади, щоб зробити реальністю навчання протягом усього життя. Зазначено, що Європейський простір вищої освіти та Європейський простір дослідницької діяльності — дві взаємопов'язані частини спільноти знань.

На європейському рівні міністри закликали ENQA та її членів розробити у співпраці з EUA, EURASHE та ESIB узгоджені стандарти, процедури та рекомендації з питань гарантії якості, а також впровадити системи рівноправного розгляду та (або) акредитації навчальних структур.

Студентство — повноправний партнер в управлінні вищою освітою. Міністри наголосили на потребі забезпечити гідні умови проживання та навчання для студентів, маючи на увазі, щоб вони могли успішно завершити курс навчання впродовж обумовленого строку без перешкод, пов'язаних із соціальною та економічною ситуацією в їхніх сім'ях.

Міністри також підкреслили важливість досліджень і міждисциплінарності для підвищення якості та конкурентоспроможності європейської вищої освіти. Вони закликали до збільшення мобільності на докторському та післядокторському рівнях і заохотили університети до зміцнення співпраці у виконанні програм на здобуття докторського ступеня та в підготовці молодих науковців.