Ягупов В.В.

Соціологічні закономірності навчання. Організаційні закономірності навчального процесу

10.2. Закономірності навчального процесу та їх класифікація

Соціологічні закономірності:

 1. розвиток індивіда зумовлений розвитком всіх інших індивідів, з якими він прямо чи опосередковано спілкується;
 2. продуктивність навчання залежить від обсягу та інтенсивності пізнавальних контактів;
 3. ефективність навчання залежить від рівня «інтелектуального середовища», інтенсивності взаємонавчання;
 4. ефективність навчання підвищується в умовах пізнавального напруження, викликаного змаганням;
 5. престиж учня в класі залежить від: а) позиції, яку він займає; б) ролі, яку він виконує; в) академічних успіхів і досягнень; г) індивідуальних якостей;
 6. ефективність навчання залежить від якості спілкування учителя з учнями;
 7. дидактогенія (зневажливе ставлення вчителя до учнів) веде до зниження ефективності навчання всього класу в цілому, кожного учня зокрема.

Організаційні закономірності:

 1. ефективність навчання залежить від управління;
 2. результати навчання (у певних межах) прямо пропорційні ставленню учнів до навчальної роботи, до своїх навчальних обов'язків;
 3. результати навчання (у певних межах) прямо пропорційні працездатності вчителя;
 4. залежність між наповненістю класу (а), середнім обсягом контролю поточної успішності з розрахунку на одного учня (b) і середньогрупової успішності класу (с):

Vс < Va < Vb (Г. В. Воробйов);

 1. розумова стомленість призводить до гальмування органів почуття: чотири години навчальних занять знижують поріг чутливості аналізаторів більше ніж удвоє (Вагер, Блажек);
 2. розумова працездатність дитини залежить від стану здоров'я, режиму розумової діяльності, пори року, дня тижня, часу доби (М. В. Антропова та ін.);
 3. активність розумової діяльності учнів залежить від розкладу навчальних занять, місця у ньому уроків фізичного виховання і праці (М. В. Антропова та ін.);
 4. продуктивність навчання залежить від рівня організації педагогічної праці.

Усі ці закономірності тією чи іншою мірою безпосередньо проявляються в навчальному процесі. Вони в дидактиці мають ймовірнісно-статистичний характер.

Певна їх частина функціонує завжди, залежно від дій учасників і умов процесу (наприклад цілі та зміст навчання залежать від суспільного устрою), а більшість закономірностей виявляється як тенденція. Найголовніші критерії зв'язків – об'єктивність, усезагальність і повторюваність.

Знання цих закономірностей та їхніх вимог сприяє цілеспрямованості, систематизованості, організованості, всебічній забезпеченості, ефективності й оптимальності дидактичного процесу.