Ягупов В.В. Принцип доступності й дохідливості викладання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

10.4. Система сучасних дидактичних принципів

Принципи навчання, що стосуються діяльності суб'єктів викладання (вчителів) та їхньої методики

Принцип доступності й дохідливості викладання (деякі автори називають його принципом поступового збільшення труднощів) сформулював ще Я. А. Коменський у «Великій дидактиці». Протягом трьохсот років його розуміння змінилося незначно.
Цей принцип нібито врівноважує терези принципів: складність змісту навчального матеріалу компенсується майстерним викладанням педагога.
Основна вимога цього принципу – не допустити непосильного навчання для даної категорії учнів, проводити його таким чином, щоб учні могли свідомо засвоювати загальнонаукові та професійні знання, практичні навички й уміння, повністю використовуючи свої інтелектуальні й фізичні можливості. В іншому разі дидактичний процес матиме тільки формальний характер, може призвести до втрати віри у свої здібності і, відповідно, формувати пасивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності.

Принцип доступності залежить:
– від забезпечення добору, групування і вивчення навчального матеріалу з урахуванням вимог навчальної програми та специфіки майбутнього фаху;
– урахування розумових, емоційно-вольових і фізичних можливостей учнів та наукових вимог до організації навчального процесу;
– правил послідовності: від простого до складного, від нижчого до вищого, від відомого до невідомого, від легкого до важкого;
– урахування професійних знань, практичних навичок і вмінь учнів;
– урахування фактора часу;
– поступового нарощування складності теоретичного і практичного матеріалу;
– проведення занять з максимальним напруженням як розумових, так і фізичних сил учнів;
– широкого застосування сучасної комп'ютерної та іншої тренувальної техніки для поглиблення розумових і фізичних здатностей учнів;
– надання індивідуальної допомоги учням, які мають певні проблеми в навчанні;
– широкої організації змагань за досягнення високих результатів у навчальному процесі тощо.

◄ Принцип демократизації в навчанні

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Принцип наочності в навчанні ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка