Ягупов В.В.

Умови ефективності проведення бесіди. Виховна бесіда

11.3. Традиційні методи навчання

Словесні методи навчання

Дієвість бесіди й активну участь у ній учнів забезпечують чітке з'ясування останніми її мети і змісту, акцентування й повторення її вузлових проблем і способів їх розв'язання, зв'язок з попередніми знаннями та практикою, застосування спеціальних прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Результативність бесіди безпосередньо залежить від Уміння педагога правильно сформулювати запитання. К. Д. Ушинський писав: «Вміння ставити питання і поступово підсилювати складність відповідей є однією з головних і необхідних педагогічних звичок». Зміст запитань повинен «зачіпати» емоційно-мотиваційну сферу учнів.

З дидактичного погляду найефективнішою є педагогічна ситуація, в якій учні самі формулюють запитання, визначають своє ставлення до них і беруть активну участь в їх вирішенні. Такі запитання мають ряд переваг над запитаннями педагога:

– вони є результатом розумової діяльності учнів під час бесіди;

– за такими запитаннями уважно стежать інші учні й, відповідно, активно їх обговорюють;

– вони значно ефективніше впливають на почуттєву сферу особистості і мають суттєве виховне значення;

– допомагають педагогу краще зрозуміти рівень володіння учнями проблемою, що вивчається;

– сприяють пізнанню педагогами індивідуально-психічних особливостей учнів і, відповідно, більш цілеспрямованій індивідуалізації навчальної діяльності.

Безумовно, дидактична цінність бесіди залежить не тільки від змісту й уміння ставити запитання, але й від змісту і способу формулювання відповідей. Тому педагог має уважно стежити за відповідями учнів, за їх повнотою, правильністю, обгрунтованістю й емоційною забарвленістю. Коли відповідь є помилковою, педагог не повинен говорити про це прямо. Доцільно поставити, наприклад, такі запитання: «Хто має іншу думку щодо розв'язання цієї проблеми?» або «Хто має бажання доповнити?» Зміст і форма таких запитань стимулюють активну розумову працю учнів. Тільки після цього педагог повинен констатувати правильність відповіді, якщо вона обгрунтована, повна і, навпаки, сам давати правильну відповідь, коли вона помилкова або неповна, водночас вказуючи на допущені помилки.

Ефективність бесіди також залежить від уміння педагога керувати її ходом, уважно стежити за часом, який було заплановано для розгляду відповідної проблеми, ставити основні та додаткові запитання, не відволікаючися на другорядні, уважно слухати відповіді учнів, стежити за їхнім емоційним станом, залежно від змісту і характеру відповідей ставити наступне запитання.

Отже, ефективність бесіди в дидактичному процесі зумовлена всебічною її підготовленістю, умінням вчителя творчо керувати її перебігом, активно залучати учнів до обговорення її проблем.