Ягупов В.В. Методи самовиховання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

22.2. Методи самовиховання

Контрольні запитання і завдання

З-поміж наведених відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Побудуйте логічну схему процесу власного самовиховання з його структурних елементів:
1) зміст;
2) мета, завдання та ідеал;
3) прийоми, методи;
4) результат, коригування;
5) способи та форми.

2. До методів самовиховання належать:
1) бесіда;
2) самопереконання;
3) самопідбадьорювання;
4) самохарактеристика;
5) самонавчання;
6) самообов'язок;
7) переконання;
8) приклад;
9) самоаналіз;
10) самокритика;
11) розповідь;
12) самозаохочення.

Зробіть порівняльний психолого-педагогічний аналіз процесу виховання і самовиховання та виокремте специфічні особливості останнього.

Автоконтрольний блок: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Розкрийте суть рушійних сил процесу самовиховання та сформулюйте основні з них.

Проаналізуйте прислів'я:
Не лінись рано вставати та замолоду більше знати.
Поки не впріти, доти не вміти.
Людей питай, а свій розум май.
Хто рано встає, тому Бог дає.

Проведіть самоанкетування з метою вивчення ефективності самовиховання:
1. Чи займаєшся самовихованням?
2. Що спонукає тебе вдосконалювати власні позитивні якості та усувати негативні?
3. Хто є для тебе ідеалом досконалості?
4. Назви основні цілі, досягти яких прагнеш у самовихованні?
5. Які прийоми, методи та засоби самовиховання використовуєш?
6. Які труднощі відчуваєш у роботі над собою?
7. Які позитивні результати маєш у самовихованні?

Визначте основні напрями самовиховання з урахуванням власних індивідуально-психічних особливостей і можливостей.

◄ Самотренування, самопримус, наслідування прикладу, самостимулювання

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Ягупов В.В. Педагогіка – Рекомендована література (А-К) ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка