Ягупов В.В.

Методика дослідження педагогічних проблем. Структура методики педагогіки

Таким чином, методика дослідження педагогічних проблем – це сукупність систематизованих прийомів і засобів наукового пошуку в педагогіці, правил і технології їх застосування, порядку інтерпретації одержаних результатів. її розробка обов'язкова, бо вона визначає процесуальні можливості різноманітних методів дослідження в педагогіці для досягнення поставленої дослідницької мети. Адже в будь-якому дослідженні замало скласти перелік методів, необхідно їх сконструювати й звести в струнку систему, визначити послідовність їх застосування.

Методика кожного окремого дослідження проблем навчання і виховання завжди конкретна, неповторна й унікальна. Немає методики дослідження взагалі, а є певна методика конкретного дослідження педагогічної проблеми. Вона, першою чергою, залежить від характеру об'єкта і предмета вивчення, загальної методології дослідження, мети конкретного наукового пошуку, сукупності методів, які застосовуються в даному науковому досліді, загального рівня кваліфікації дослідника та його науково-дослідницького досвіду. Методика – більш широке поняття, ніж метод: бо навіть коли для конкретного дослідження використовується один метод, наприклад педагогічний експеримент, його методика буде включати організацію і процедуру наукового пошуку в даному випадку, вибір того чи іншого його виду, характер фіксації та узагальнення результатів, визначення місця, виконавців тощо.

Отже, методика дослідження педагогічних проблем, незважаючи на свою неповторність у кожному конкретному випадку, має струнку структуру, основними елементами якої є:

  1. концепція, на якій грунтується методика;
  2. конкретні педагогічні явища, ознаки, параметри, що досліджуються;
  3. зв'язки, залежності та взаємозв'язки між ними;
  4. методи, які використовуються для вивчення даного предмета дослідження;
  5. правила застосування методів, методичних прийомів та їхній алгоритм;
  6. алгоритм і процедура узагальнення результатів дослідження;
  7. склад, роль і місце дослідників у процесі наукового пошуку.

Всебічно опрацьована і обгрунтована методика – передумова успішного проведення дослідження педагогічних проблем.

У педагогічній літературі можна натрапити на поняття «дослідна процедура», яке звичайно означає певний комплекс пізнавальних засобів і прийомів, а також конкретні аспекти організації дослідницької діяльності (наприклад необхідний час, план дослідження, кількість дослідників, фінансові видатки).