Болонський процес

Конференція європейських вищих навчальних закладів та освітніх організацій

Конференція європейських вищих навчальних закладів та освітніх організацій (м. Саламанка, 2001 р.)

Вищі навчальні заклади Європи підтверджують свою підтримку положень Болонської декларації та рішучість щодо створення Європейського простору вищої освіти до кінця цього десятиріччя.

Якість як основоположний наріжний камінь. Європейський простір вищої освіти, виправдовуючи сподівання своїх засновників, має керуватися основними академічними цінностями, тобто демонструвати якість. Якість — це головна основоположна умова для довіри, відповідності, мобільності, сумісності та привабливості в Європейському просторі вищої освіти.

Укріплення довіри. Подібно до оцінки наукових досліджень, забезпечення якості вищої освіти має міжнародний вимір. Вирішення проблеми в майбутньому потребуватиме створення на європейському рівні механізму взаємного визнання результатів дотримання якості підготовки фахівця з відповідною акредитацією.

Відповідність. Навчальні програми мають повністю відповідати потребам європейського ринку праці, відповідно до того, коли присвоюється кваліфікація: після бакалаврського курсу навчання чи після магістратури.

Мобільність. Однією з необхідних якостей Європейського простору вищої освіти є вільна мобільність студентів, викладацького складу та випускників. Для здійснення визнання та мобільності вони можуть використовувати вже існуючі інструменти, а саме: ECTS, Лісабонську конвенцію, додаток до диплома, мережу NARIC/ ENIC.

Подібні кваліфікації бакалаврського та магістерського рівнів. Вищі навчальні заклади схвалюють рух до створення загальновизнаної кваліфікаційної системи, яка б ґрунтувалася на основних формулюваннях бакалаврських/магістерських та аспірантських курсів навчання. Загальновизнано, що бакалаврські звання присвоюють, коли нараховано від 180 до 240 кредитів згідно з ECTS, але предмети мають бути різноманітними, спрямованими на початок трудової діяльності або такими, що дають можливість підготуватися до подальшого аспірантського навчання. За певних обставин університет може ухвалити рішення щодо запровадження інтегрованої програми, яка б вела безпосередньо до присвоєння магістерського звання. Предметні мережі відіграють важливу роль у досягненні зазначених цілей. Університети переконані в корисності накопичувальної системи оцінювання знань і переведення студента з одного вищого навчального закладу до іншого. Ця система ґрунтується на ECTS, а також на праві ухвалювати рішення щодо прийнятності системи оцінювання знань, набутих у будь-яких інших навчальних закладах.