Ягупов В.В. Основні напрями вдосконалення педагогічного процесу

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

5.2. Закономірності педагогічного процесу

Закономірності педагогічного процесу діалектично взаємозв'язані між собою і проявляються через певну сукупність випадковостей. Це ускладнює педагогічний процес. Але водночас вони чітко визначають основні напрями роботи вихователів і вихованців.

Рушійною силою, джерелом розвитку педагогічного процесу, є суперечності. Вони виражають специфіку процесу, його багатогранний характер і проявляються в основних групах його закономірностей.
Усі види суперечностей становлять єдиний комплекс і мають форму різних труднощів. Глибоке їх розуміння, знання причин є важливою умовою перетворення суперечностей в рушійні сили.
Педагогічний процес – не механічна сума дій щодо навчання та виховання підростаючого покоління, а самостійне цілісне явище, яке має свої внутрішні закономірності, специфічні поєднання виховання, навчання, розвитку, свою систему організації навчально-виховної роботи освітньо-виховної системи.

Основними напрямами вдосконалення педагогічного процесу є:

  1. його гуманізація і демократизація;
  2. забезпечення суб'єктності вихованця;
  3. якомога повніше урахування закономірностей і реалізація функцій процесу – виховної, навчальної, розвиткової;
  4. інтеграція науки, освіти і практики;
  5. підвищення науково-теоретичного рівня і зміцнення практичної спрямованості;
  6. оптимізація;
  7. інтенсифікація;
  8. вдосконалення підготовки вихователів та їх педагогічної майстерності;
  9. використання сучасних концепцій і методів навчання та виховання;
  10. технічне переобладнання педагогічного процесу тощо.

Зміст цілісного педагогічного процесу поглиблюється в конкретних методиках навчання і виховання, які більш докладно розглядатимуться далі.
Таким чином, знання сутності педагогічного процесу, його складових, закономірностей і суперечностей озброює вихователя чіткою методологією педагогічної науки, сприяє якісній організації педагогічного процесу та визначає основні напрями підвищення його ефективності.

Контрольні запитання і завдання:

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Основними функціями педагогічного процесу є:
1) освітня, розвиткова, виховна і психологічної підготовки;
2) освітня, розвиткова, виховна;
3) освітня, виховна і психологічної підготовки;
4) правильної відповіді немає.

2. В якій групі вказані всі галузі педагогіки, що складають її систему?
1) філософія, соціологія, шкільна гігієна, педагогіка, психологія, анатомія і фізіологія людини;
2) основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство;
3) педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, виправно-трудова педагогіка, військова педагогіка;
4) загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика викладання окремих дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка;
5) педагогіка профтехосвіти, педагогіка шкіл продовженого дня, педагогіка шкіл-інтернатів, педагогіка вищої школи.

Охарактеризуйте одну з функцій педагогічного процесу із використанням прикладів майбутньої Вашої професійної діяльності.

Обдумайте і зробіть ранжування основних компонентів педагогічного процесу.

Чітко визначте і обгрунтуйте предмет загальної педагогіки.

Зробіть стислий письмовий аналіз структури діяльності вихователя.

Дайте обгрунтування педагогічних понять «педагогічний процес» і «навчальний процес» і визначте обсяг їхнього змісту.

Зробіть порівняльний аналіз педагогічних категорій «педагогічний процес» і «навчально-виховний процес».

Розкрийте зміст ознак педагогічного процесу:
– системності;
– планомірності;
– націленості на конкретний результат;
– тривалості;
– організованості;
– гуманності.

◄ Загальні закономірності педагогічного процесу. Закономірності формування учнівських колективів

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Структура педагогічної діяльності ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка