Кучерявий В.П.

Мікроклімат грунту. Горизонтальні та вертикальні температурні градієнти Радченка

3.2.2.3. Мікроклімат ґрунту

Лісівнику, який створює лісові культури та лісові розсадники, доводиться мати справу з особливістю мікроклімату ріллі. Тут спостерігається велика різниця між денними і нічними температурами. З глибиною ця різниця поступово зменшується. Удень температура сильно зростає в міру наближення до поверхні ґрунту. Тому часто на поверхні теплої землі можна спостерігати рої розпластаних мушок, полюбляють нагріту землю ящірки і гадюки. В інтервалі від 1 мм до 1 см над поверхнею ґрунту часто спостерігаємо зниження температури, яке перевищує 6°С.
Незадовго до заходу сонця настає інверсія температур, в міру наближення до землі повітря стає холоднішим. Оскільки ґрунт є добрим провідником тепла, то він сильно нагрівається вдень і так само сильно охолоджується вночі. Якщо теплопровідність (спушений ґрунт) зменшується, то температурна різниця стає меншою.
З глибиною добова різниця температури ґрунту швидко зменшується: на глибині 40 см вона зникає. Річні температурні коливання також зменшуються: на глибині 7,5 м різниця температур влітку і взимку не перевищує 1,5°С.
Зміна вологи також сильно виражена поблизу поверхні ґрунту. Як правило, повітря буває вологішим удень і сухішим вночі, коли випадає роса.

3.2.2.4. Горизонтальні та вертикальні температурні градієнти Радченка

На кожну частину рослини в різні пори року і доби впливають різні температури внаслідок майже постійної динаміки тепла і світла, що надходить із оточуючого середовища. Амплітуду цих коливань російський вчений С.І.Радченко назвав температурними градієнтами в часі – сезонними і добовими (рис. 3.16). Різниця температур коріння, листя та інших органів, які розташовані в різних точках дерева, одержали назву температурних градієнтів – вертикальних і горизонтальних (рис. 3.17). Оскільки температура тіла рослин не завжди відповідає температурі ґрунту або повітря, то вчений виділяє дві основні групи градієнтів – середовища і рослини. Останні, в свою чергу, поділяються на фізичні і біологічні.

Рис. 3.16. Схема взаємозв'язку градієнтів в часі і просторі. Добові коливання температури повітря (П) і ґрунту (Г): криві над горизонтальними лініями – денна температура; криві під лінією – нічна температура; СР – сезонні та річні коливання температури повітря і ґрунту; ГВ – горизонтально-вертикальна динаміка температури повітря і надземних органів рослин; гв – горизонтально-вертикальна динаміка температури ґрунту і кореневої системи.

Рис. 3.17. Схема вертикального і горизонтального профілю температурних градієнтів
рослин (за СІ. Радченком, 1966): А – від'ємний, Б – позитивний градієнт, T1-T3, t1-t7 – температура повітря і надземної частини рослин, Та-Тв, ta-tв – температура ґрунту та коріння.