Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів

4.3.4. Основні закони синекології і Біосфера-1 (біосфера Землі)

Немає і не може бути на нашій планеті об'єкта цікавішого і складнішого від біосфери, що є "продуктом" існування мільярди років життя. Ми дуже хочемо розповісти і про особливості її частин, і про рекорди тваринного й рослинного світу. Однак щоб досягти головної мети книги, ми змушені віддати перевагу важчим для викладу і сприймання законам функціонування і розвитку всієї Біосфери-1.
Як і в менших екосистемах, її живі частинки ростуть і розмножуються завдяки потоку енергії, який вона отримує насамперед від Сонця (майже 100% усіх енергоресурсів), а також від тіла Землі (йдеться про хемосинтез і спалювання викопного палива людьми). Твердження про необхідність проходження потоку енергії крізь екосистему для забезпечення її існування – теж: закон синекології. Його важливість і загальність безсумнівні й не потребують додаткового обгрунтування, бо енергообмін є умовою існування будь-якої живої істоти.

Розглянемо основні закони синекології.
1. Перший закон синекологіїзакон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів – вартий серйозного обговорення з огляду на поширену думку, що всі ресурси поділяються на "вичерпні" (газ, нафта тощо) і "невичерпні" (потік енергії від Сонця, повітря, вода тощо).
Уявлення про наявність на Землі "невичерпних" ресурсів помилкове і надзвичайно шкідливе щодо його практичного використання як вихідного положення для планування майбутнього і стратегічних цілей.
В Україні ресурси прісної води вичерпані практично повністю, а те, що її досить у Бразилії чи Заїрі, нас якось не дуже втішає. Очевидно, що забруднення повітря теж рано чи пізно "вичерпає" можливості його природного самоочищення.
Обмежені також ресурси сонячного проміння. Не через те, що ; Сонце перестане світити (це станеться через 6-9 млрд років), а внаслідок неможливості використання людьми всього (чи значної частини) потоку проміння, яке досягає поверхні Землі.
Теоретичні дослідження енергетичного балансу біосфери і Землі засвідчили, що без порушення існуючої рівноваги у довкіллі не можна вилучати чи долучати більше 1% всієї енергії, що входить в енергетичний потік біосфери ("правило 1%", яке дехто з екологів вважає окремим законом).

З цього твердження і всього першого закону синекології випливають такі висновки:
• навіть оволодіння енергією синтезу гелію з дейтерію чи транспортування з навколоземних станцій додаткової електроенергії не зроблять енергетичні ресурси людства безмежними;
• загальноенергетичне обмеження абсолютно унеможливлює сподівання на те, що у "світлому майбутньому" людству пощастить поєднати збільшення власної чисельності з одночасним підвищенням якості життя бодай до вже існуючих "кращих зразків";
• для порятунку людей і стабілізації біосфери на тривалий час необхідно негайно припинити "демографічний вибух" (а ще краще – зменшити населення у багатьох країнах) і свідомо обмежити потреби кожної особи до розумної межі. Очевидно, що ця межа буде високою для малої кількості землян. Можна перебачити, що у не надто далекому майбутньому землянам доведеться домовлятися між собою про встановлення "стелі індивідуального споживання", яка й стане головною тезою міжнародної конвенції "Про обов'язки людини". Автори вважають її необхідним і логічним продовженням наявної конвенції "Про права людини".