Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Генеза використання енергетичних ресурсів (частина 2)

Таблиця 9. Відносні витрати енергії для отримання одиниці валового національного продукту

Ми глибоко переконані, що коли негайно і беззастережно не відмовимося від енергорозтринькуючих технологій і виробництв, то ніколи не наблизимося до середньої західноєвропейської зарплати. Конкурентоспроможність нашої продукції доведеться забезпечувати як мізерною середньомісячною платою робітникам (і ще меншою – вчителям, пенсіонерам, науковцям), так і дальшим руйнуванням і забрудненням довкілля.
Недовірливі можуть заперечити, що останні рядки табл. 9 видаються їм надто малоймовірними. Звернімося для арбітражу до рис. 22.
Тут зображено розподіл кількох розвинених країн за енергетичними витратами (вони відкладаються на вертикальній осі) і валовим національним продуктом, що припадає на одного жителя. Цей розподіл (з невеликими варіаціями) ось уже понад десять років входить в усі міжнародні економічні довідники, не викликаючи суттєвої критики чи заперечень експертів й економістів. Він придатний і нині (з корекцією на ту обставину, що удвічі "подешевшав" долар США).

Рис. 22. Зв'язок витрат енергії та валового національного продукту для різних країн (дані Світового банку)

Цей розподіл експерти й економісти використовують для підтвердження вже висловленого твердження про приблизну пропорційність між валовим національним продуктом у розрахунку на одного жителя і рівнем загального енергоспоживання. Саме "приблизну", бо фізико-географічні умови, структура промисловості і звички населення роблять економіку Швейцарії, Японії, Франції дещо (в 1,5-2 рази) "економічнішою" від канадської чи американської.
Для нас суттєва та обставина, що, м'яко кажучи, "не дуже розвинені країни" представлені точками біля початку координат. І ми, на жаль, поки що перебуваємо у малоприємній зоні, яка позначена запитальними знаками: розтринькуємо енергію на рівні витрат німців, а живемо майже як ефіопи.
Для виправлення ситуації й переміщення України на протилежний бік від "середньої" лінії мало проголосити (навіть здійснити) принципи ринкової саморегульованої економіки. Для цього необхідні повна структурна перебудова й оновлення всієї нашої промисловості. А це і важко, і дуже довго. Ми повинні усвідомити, що на це може піти все наше продуктивне життя.