Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Про глобальне забруднення атмосфери (частина 3)

Перелік шкоди від кислотних дощів надзвичайно довгий:
• ушкоджується листя та інші частини рослин. Дерева хворіють, "лисіють" і швидко гинуть. Особливо страждають гірські ліси;
• змінюється хімічний склад грунту (вимиваються кальцій, калій і магній), що є додатковим негативним фактором для рослин і грунтової мікрофауни;
• порушуються ланцюги живлення в озерах, які стають синіми-синіми і... мертвими;
• історичні пам'ятки з мармуру під час таких дощів буквально розчиняються. Ще трохи, і можна було б почути шипіння хімічних реакцій;
• в окремих випадках кислотність дощів підвищувалася до такої міри, що навіть пошкоджувалися дихальні шляхи тварин і людей.

Особливим активістом боротьби з кислими дощами стала свого часу Швеція. Причиною було зникнення риби у віддалених від її власних промислових зон озерах. Дослідження показало, що винними в цьому були викиди сполук сірки в інших країнах: Англії, Бельгії і Німеччині. Така "хімічна агресія", звичайно, дуже не сподобалася. Та так, що вивела з рівноваги навіть незворушних в інших умовах шведів. Пригадавши досвід предків (останню велику війну шведи вели, які відомо, під Полтавою), вони розгорнули чималу активність в усіх існуючих міжнародних організаціях, звернулися до міжнародних судових інстанцій.
Хоч Швеція і не дочекалася виплати фінансового відшкодування за зниклу з озер і річок форель, та лишилася задоволеною тим, що розвинені європейські країни спільно розпочали серйозну боротьбу з атмосферними забрудненнями, зокрема зі смогами і кислими опадами.
Підсумок цих зусиль хоч і позитивний, але далекий від бажаного. У розвинених капіталістичних країнах повітря справді стало чистішим, інтенсивність кислотних дощів зменшилася. Порівняння забруднення повітря в кількох великих містах наведено у табл. 21.

Таблиця 21. Зміни рівня забруднення повітря окислами сірки у деяких великих містах

Підвищення рівня забрудненості повітря спостерігається не лише в Пекіні. Ще вищий він у великих містах решти країн, що розвиваються: Сан-Паулу, Мехіко, Каїрі, Стамбулі, Тегерані, Карачі, Бомбеї, Калькутті, Манілі та ін.
Описані процеси триватимуть і надалі. Двадцять найрозвиненіших країн світу за останні 20 років зменшили щорічні викиди оксидів сірки з 65 до 40 млн тонн. Решта ж країн світу збільшила їх з 48 до 60 млн тонн.
Однак можна стверджувати, що найпомітніші кроки зроблено саме у захисті атмосфери, а не інших сфер Землі. Створена і постійно розширюється всесвітня система стеження (моніторингу) за станом повітря майже у 200 місцях Землі. Вдосконалюється система вимірювань і підвищується кількість речовин, які реєструються. Подекуди вже надійно визначають вміст мікрозабруднень типу аерозолю з отруйними металами і біоактивних органічних сполук.
І все-таки для всієї поверхні Землі і обсяг забруднень, і їх різноманітність далі збільшуються.