Кучерявий В.П.

Динаміка популяцій. Народжуваність і смертність. Тривалість життя (частина 3)

У тварин з невеликою тривалістю життя приуроченість розмноження і смертності до певних сезонів створює циклічні зміни вікового складу. Наприклад, популяції медоносної бджоли навесні швидко збільшуються, і графік їх вікового складу набуває вигляду піраміди з широкою основою, характерною для ростучих популяцій. До кінця літа, в міру того як народжуваність сповільнюється, чисельність молодших вікових класів скорочується, а після припинення розмноження вони зникають зовсім. Бджоли, які пережили зиму, переходять в класи старшого віку.
У багатьох тварин, які є об'єктом мисливства або рибальства, піраміди віку змінюються з волі людини. Тому дуже важливо професійно вести промисел популяцій, який можуть забезпечити лише досвідчені екологи.
Деколи гармонія між віковими групами відсутня, оскільки менша група не обов'язково кількісно переважає сусідню вищестоячу групу. Наприклад, букові праліси Закарпаття з трьома-чотирма переважаючими віковими групами, які свідчать, що склад сучасної популяції визначається декількома хвилями масового розмноження дерев, розподілених у часі (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 . Вікові групи дерев у буковому лісі у Центральній Європі

Важливим засобом аналізу вікового стану популяції є демографічні таблиці, які являють собою сукупність статистичної інформації про популяцію: кількість особин, яка доживає до кожного віку, і плодючість кожного вікового класу (табл. 4.2).
За допомогою демографічних таблиць вираховується швидкість росту популяції (табл. 4.3, 4.4), збільшення чисельності популяції відбувається шляхом множення (геометричний ріст), а не простого додавання (арифметичний ріст), тому що новонароджені молоді особини, виростаючи, самі продукують потомство. Такий ріст, за образним висловлюванням Р. Ріклефса, нагадує строковий вклад в ощадну касу, де наростаючі відсотки (новонароджене потомство) періодично додають до основного капіталу (дорослі особини, що розмножуються).

Таблиця 4.3 . Виживання барана Далла в Національному парку Мак-Кінлі (Аляска) (на підставі даних про вік 608 особин до моменту смерті)

Таблиця 4.4. Демографічна таблиця гіпотетичної популяції, яка демонструє підрахунок чистої швидкості розмноження і середньої тривалості генерації

Чиста швидкість розмноження = 3,1
Загальний зважений вік = 6,9

Як бачимо, народжуваність і смертність – це процеси, які відбивають взаємодію особини з оточуючим її середовищем, здатність популяції спрямувати наявні ресурси на розмноження, а також її здатність уникати хижаків, голоду або впливу несприятливих факторів.

Еколог, коли йдеться про демографію популяції, має виконати головне завдання: описати, витлумачити і зрозуміти закономірності поширення і динаміки чисельності живих істот. У зв'язку з цим необхідно підкреслити один безперечний факт, який можна записати у вигляді

Формула

Іншими словами, кількість особин певного виду, які заселяють дане місцезростання в даний час (Nn), дорівнює кількості особин, які проживали там раніше (Nt), плюс кількість особин, які народилися протягом минулого відрізку часу (В), мінус кількість загиблих за той час особин (D), плюс кількість іммігрантів (С), мінус кількість емігрантів (Е).
Для еколога важливо з'ясувати причини, які впливають на величину Nn або ж передбачити величину Nt. Вивчають стан рослинного і тваринного світу забрудненої ріки, виміряють і реєструють Nn цілого ряду видів, а потім порівнюють ці дані з тими, що одержані в незабрудненій ріці. В кожному з цих випадків еколог досліджує стан демографічних процесів (народжуваність, смертність, міграції), які визначають чисельність, а також механізми впливу зовнішніх факторів на ці процеси.