Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Господарство України. Висновки (частина 4)

Лісовиробничий комплекс охоплює лісове господарство, деревообробну, целюлозно-паперову, лісохімічну і гідролізну промисловість. Лісові ресурси України дуже обмежені. Основні масиви лісів зосереджені в Карпатах, на Поліссі, в горах Криму. У Карпатах і на Поліссі заготовляють 90% всього лісу України, що становить щорічно близько 14,3 млн кубічних метрів деревини. Ввозять у країну за цей же час 21-22 млн кубічних метрів, отже, щорічне споживання деревини в Україні становить близько 36 млн кубічних метрів.
Сучасна будівельна індустрія України випускає матеріали, вироби, деталі і конструкції для всіх видів будівництва. Розміщення підприємств будіндустрії склалося переважно під впливом двох чинників – сировинного і споживчого. На сировину орієнтуються видобувні виробництва. Вони зайняті видобутком і первинною переробкою піску, щебеню, гравію, виробництвом цементу, вапна, гіпсу і стінових матеріалів. До споживача тяжіють виробництва залізобетонних конструкцій, будівельного і віконного скла, шиферу тощо.
Медична Промисловість України випускає ліки, медичні технічні прилади, вироби із скла, фарфору, пластмаси. Важливою галуззю медичної промисловості є хіміко-фармацевтична промисловість, що виробляє лікарські препарати, вітаміни, антибіотики. Найбільші хіміко-фармацевтичні підприємства знаходяться в Києві і Харкові. Виробництва медичної техніки орієнтуються в розміщенні на кваліфіковані кадри і розташовуються у великих містах: Києві, Харкові, Одесі, Львові.
Мікробіологічна промисловість виробляє цінні продукти з нехарчової сировини, а також з відходів промислової переробки цукрових буряків, кукурудзи тощо.
До соціального комплексу належать усі види підприємств обслуговування, діяльність яких спрямована на задоволення духовних і матеріальних потреб людей. Це підприємства виробництва товарів народного споживання, мережа закладів освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, сфери побуту тощо. Основу АПК становлять сільське господарство і галузі промисловості, які переробляють його продукцію. До АПК належать також підприємства і організації, що забезпечують зберігання, перевезення і реалізацію продукції, а також ті, що виробляють машини і обладнання, проводять дослідницьку роботу, підготовку кадрів. Сільське господарство поділяється на рослинництво і тваринництво. За вартістю продукції рослинництво нині переважає над тваринництвом.
Україна посідає провідне місце в Європі за валовими зборами пшениці, цукрових буряків, соняшнику. Основною зерновою культурою є озима пшениця, на яку припадає майже 20% посівних площ. Вона забезпечує близько 50% валового збору зерна в країні. Основні райони вирощування озимої пшениці – лісостепова, степова зони і частково Полісся. Провідні технічні культури країни – цукрові буряки і соняшник. Україна є основною бурякосіючою країною світу. Вона посідає перше місце в світі за обсягами валових зборів цукрових буряків. Найбільші площі під цією культурою знаходяться в Лісостепу (75% посівів цукрових буряків у країні). В Україні близько 200 цукрових заводів, які розміщуються на території 19 областей.
Соняшник – основна олійна культура нашої країни. За обсягом його вирощування Україна посідає перше місце в світі. Основні райони вирощування соняшнику – степ. З інших культур в Україні вирощують ячмінь, жито, просо, кукурудзу, гречку, рис, овес, горох, люпин, сою, картоплю, овочі, баштанні культури, фрукти і ягоди, виноград, льон-довгунець і льон-кучерявець, коноплі, хміль, тютюн та ін.
Тваринництво забезпечує населення цінними продуктами харчування – молоком, м'ясом, яйцями, а харчову промисловість – сировиною. У складі тваринництва виділяють кілька галузей: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво, звірівництво тощо.
Скотарство – провідна галузь тваринництва, поширена в усіх областях і районах України. Має в основному молочно-м'ясний напрям. Свинарство посідає друге місце після скотарства. Частка свинини у виробництві м'яса наближається до 40%. Основна частина поголів'я свиней зосереджена на Поліссі та в Лісостепу. У структурі птахівництва переважає вирощування курей (94%), розводять також качок, гусей та індиків.
Вівчарство набуло найбільшого поширення в Степу і в Карпатах. Тваринництво – сировинна база для м'ясної промисловості. У торгівлі харчовими продуктами м'ясо поступається тільки хлібобулочним виробам.
Транспортний комплекс – одна з галузей матеріального виробництва України. Робота транспорту визначається вантажооборотом, що вимірюється тонно-кілометрами, і пасажирооборотом, що вимірюється пасажиро-кілометрами. Вантажооборот – це кількість вантажу, що перевозиться за певний період на певну відстань. Пасажирооборот – це кількість пасажирів, що перевозиться за певний період на певну відстань. В Україні розвинуті всі види сучасного транспорту: залізничний, автомобільний, морський, повітряний, річковий, трубопровідний, електронний.
За вантажо- і пасажирооборотом залізничний транспорт посідає перше місце серед інших видів транспорту. Довжина залізничних колій становить близько 30 тис. кілометрів. Залізничним транспортом перевозяться вугілля, залізна руда, нафта, будівельні матеріали, мінеральні добрива, сільськогосподарська продукція, вироби металургії та машинобудування. В перевезеннях на невеликі відстані автомобільний транспорт – поза конкуренцією з іншими видами транспорту. Загальна довжина автошляхів приблизно становить 169 тис. кілометрів, з них із твердим покриттям – 159,1 тис. кілометрів. На морський транспорт припадає понад 1/4 вантажообороту країни. За середніми відстанями вантажних перевезень (близько 6 000 км) морський транспорт посідає перше місце серед інших видів транспорту. У структурі перевезень вантажів морськими суднами переважають руди металів, кам'яне вугілля, нафта і нафтопродукти, будівельні матеріали. Найбільшим морським портом України є Одеса.
Майже за всіма показниками перевезень річковий транспорт займає останнє місце. Частка річкового транспорту у загальному перевезенні вантажів – близько 1%, а пасажирів – 0,2%. У структурі вантажних перевезень цього виду транспорту провідне місце належить будівельним матеріалам, вугіллю і коксу, залізній і марганцевій рудам. Основна роль у перевезеннях вантажів і пасажирів належить Дніпровському басейну. Серед інших видів транспорту важливим є трубопровідний, призначений для транспортування нафти, газу, інших рідких, газоподібних та сипучих речовин.

Для поглиблення знань з окремих питань цього розділу радимо ознайомитися з такими виданнями:
1. Влах М. Р. Функціонально-територіальна структура і зв'язки агропромислового комплексу району // Економічна та соціальна географія. – 1993. – Вип. 45.
2. Заставний Ф. Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.
3. Історія господарства: Україна і світ: У 2-х томах. – К.: Генеза, 1994.
4. Коценко К. Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії. – К.: Рад. школа, 1983.
5. Масляк П. О., Шищенко П. Г. Хрестоматія з географії України. – К.: Генеза, 1994.
6. Нагірна В. П. Птахопромисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку в умовах зміни системи господарювання // Укр. геогр. журн. – 1994. – Вип. 1-2.
7. Народне господарство України у 1993 році: статистичний щорічник. – К.: Техніка, 1994.
8. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Львів: Світ, 1993.
9. Шаблій О. І., Гонак М. І., Заставецький Б. І. Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994.
10. Топчієв О. Г. Терміни і поняття в економічній географії. – К.: Рад. школа, 1982.
11. Україна в цікавих фактах: Книга рекордів України / Упоряд. Г. О. Мащенко. – Львів: Слово, 1992.