Юрківський В. М.

Країни Південно-Західної Азії

Південно-Західна Азія

Склад території та місце в світі

Південно-Західна Азія охоплює територію, яка лежить на захід від Пакистану і на південь від кордонів колишнього Радянського Союзу. Площа регіону – 6,8 млн. км кв., населення 220 млн. чоловік. У природному відношенні це Передньоазіатські нагір'я, Сирійсько-Палестинські гори, Месопотамія та Аравія. На політичній карті тут 16 самостійних держав.

Рисунок. Країни Південно-західної Азії

Південно-Західну Азію разом з Єгиптом і Суданом називають Близьким і Середнім Сходом (зараз все частіше – просто Середнім Сходом). В географічній літературі цей регіон нерідко розглядають разом з Північною (Арабською) Африкою, а тепер і з Середньою Азією, бо вони мають багато спільного в природному, історичному, етнічному, культурному, релігійному та господарському відношеннях. Все це аридні території Старого Світу, що простяглися від Атлантики до Сіньцзяну та Інду.
На Близькому і Середньому Сході виникли перші цивілізації, зрошуване землеробство, винайдено алфавіт, зародилися релігії іудаїзму, християнства та ісламу. Регіон був завжди ласим шматком для іноземних завойовників. У кінці XIX ст. він став ареною боротьби так званих «великих» держав. Після розпаду Радянського Союзу найсильнішими тут є позиції США. Етнічні, релігійні й територіальні протиріччя, іноземне втручання – причина нескінченних місцевих конфліктів. Це дуже неспокійний у політичному відношенні регіон і найбільший у світі імпортер зброї. Вже півстоліття триває ізраїльсько-арабський конфлікт у Палестині. Не вирішеною залишається курдська проблема. Південь Месопотамії став яблуком розбрату між Іраном, Іраком і Кувейтом. Греко-турецькі чвари призвели до поділу на дві частини Кіпру. «Гарячими точками» залишаються Ліван і Афганістан.
У соціально-економічному плані Південно-Західна Азія є слаборозвиненою частиною земної кулі. Її частка в населенні світу становить 3,9%, а у світовому ВНП – 2,7% (табл. 2).

Таблиця 2. Країни Південно-Західної Азії

* ІРЛП – місце країни серед 177 країн за 1997 р.
– – інформації немає.

Значення Південно-Західної Азії в світі пов'язане з:
• величезними покладами нафти і природного газу;
• транспортними системами цього «перехрестя» континентів;
• тим, що це історичний центр «ісламського світу».

Оцінка природних умов і ресурсів

У рельєфі регіону більшу частину півночі займають гори. Особливо важкопрохідними є відроги Гіндукушу. Це субтропічний і тропічний пояси. Тут багато тепла, але одночасно це одна з найпосушливіших територій світу. На атмосферні опади можна розраховувати тільки на плоскогір'ях і в гірських долинах. На низовинах землеробство можливе тільки в зрошуваних оазисах. Переважна частина території використовується як грубі пасовища. Грунти бідні на гумус і зазнають ерозії і засолення. Лісів майже немає.
Родовища корисних копалин різноманітні, але здебільшого незначні. Найвідомішими серед них є хроміти Туреччини, мінеральні солі Мертвого моря і фосфорити Йорданії та Ізраїлю. Проте все це не йде ні в яке порівняння з нафтою і природним газом. Саме вони – основне багатство Південно-Західної Азії. Їх запаси, що мають виняткове світове значення, зосереджені в межах величезного нафтогазоносного басейну Перської затоки. Він охоплює передгір'я Загросу, Месопотамію, схід Аравійського півострова та акваторію Перської затоки. Тут зосереджено 2/3 запасів нафти і майже 1/3 запасів природного газу світу.
Гірський рельєф і великі простори пустель утруднюють транспортне будівництво. Водночас регіон вигідно розташований щодо морів і важливих морських проток.