Юрківський В. М.

Країни Південно-Східної Азії

Південно-східна Азія

Склад території та місце в світі

Територія цього регіону на півночі обмежена кордоном Китаю, на заході – Індії. Площа його 4,5 млн. км кв., з них 2,3 млн. км кв. припадає на материк і 2,2 млн. км кв. – на острівну частину. Географічне положення Південно-Східної Азії визначається тим, що тут проходять міжнародні шляхи з Індійського океану в Тихий, з Європи, Південно-Західної Азії і Південної Азії – на схід у Східну Азію, Австралію та Океанію. На повітряних трасах найважливішими є аеропорти Бангкока, Сінгапура і Гонконга, на морських – Малаккська протока. Останнім часом судноплавство через цю протоку (глибини до 22 м, наявність островів і мілин) викликає багато проблем, і чимало суден використовують шлях через протоку Ломбок між островами Балі і Ломбок, яка має необмежені глибини. Існують проекти прориття через перешийок Кра (ширина 90-130 км) на території Таїланду каналу чи прокладки проміжного транзитного нафтопроводу.
Для історії Південно-Східної Азії важливим було її положення між такими гігантами, як Індія і Китай, а зараз все більшого значення набувають зв'язки з Японією і «азіатськими тиграми» на півночі, Австралією і Новою Зеландією на півдні й США та Канадою через Тихий океан.
На відміну від Південної Азії, де в колоніальну епоху панувала одна Великобританія, у Південно-Східній Азії були колонії Іспанії, Португалії, Голландії, Великобританії, Франції та США. З усіх країн регіону тільки Таїланд формально не був колонією, залишаючись під одночасним контролем Франції та Великобританії. В 1941-1945 pp. майже вся Південно-Східна Азія була окупована Японією. Після другої світової війни тут з'явилися 10 самостійних держав (табл. 4). Звільнення їх від колоніального ярма супроводжувалося «брудними» війнами, що їх вели метрополії, і внутрішніми соціальними конфліктами.

Рисунок. Країни Південно-Східної Азії

Таблиця 4. Країни Південно-Східної Азії

* ІРЛП – місце країни серед 177 країн за 1997 р.
– – інформації немає.

Південно-Східна Азія – економічно слаборозвинена частина земної кулі. В сучасному світі її значення полягає в широкому розвитку плантаційного господарства і в тому факті, що тут вперше в слаборозвинених країнах почали розвиватися новітні галузі виробництв і був покладений початок появі нової групи держав, пізніше названої «азіатськими тиграми».