Юрківський В. М.

Північно-східне Атлантичне узбережжя США (Нова Англія, Середньо-атлантичні штати)

Внутрішні відмінності та міста США

Найважливіші відмінності в населенні й господарстві США в історичному плані відображені поділом їх території на Північ, Південь і Захід. Колонізація Півночі і Півдня почалася практично одночасно, у XVIII ст., але здійснювалася по-різному. На Півночі розвиток продуктивних сил не гальмувався феодалізмом. Сюди був спрямований основний потік переселенців і капіталів з Європи. Розвиток Півдня до 1865 р. стримувався рабством, а після скасування рабства – його пережитками. Головна відміна Заходу полягала в тому, що це гірська посушлива територія. Її колонізація розпочалася лише в середині XIX ст. Як наслідок, у XX ст. найрозвинутішою вступила Північ. Південь і Захід різко відставали від неї. В другій половині XX ст. розрив між трьома районами весь час зменшувався і зараз рівень їх розвитку є практично однаковим. Всередині трьох головних районів, враховуючи їх величезні розміри, неминучими є внутрішні відмінності, які зумовлені географічним положенням певної території, характером її природного середовища і особливостями розвитку.

Північ США

Територія Півночі простягнулась із заходу на схід більш ніж на 2,6 тис. км. У ній розрізняють Північно-східне Атлантичне узбережжя, Приозер 'я і землі на захід від річки Міссісіпі.

Північно-східне Атлантичне узбережжя (Нова Англія, Середньо-атлантичні штати)

Це вузька смуга прибережної низовини між океаном і Аппалачськими горами. На мінеральні ресурси територія небагата. Головні її переваги – приморське розташування, а в соціально-економічному плані той факт, що звідси почалася колонізація США і через це узбережжя пройшов основний потік переселенців з Європи.
Незважаючи на невпинне зміщення центрів ваги населення та економічної діяльності на захід, Північно-східне узбережжя і зараз є найважливішим районом США, а в світі з ним може рівнятися лише узбережжя між Токіо і Осакою в Японії – мегалополіс Токайдо.
В межах США Північно-східне Атлантичне узбережжя – це приблизно 2% території і 1/5 населення. Значення видобувної промисловості і сільського господарства, хоча й дуже інтенсивного, тут мінімальне. Енергетика базується на девізному паливі: аппалачське вугілля, нафта і природний газ Галфу, імпортні нафтопродукти. Одночасно це важливий район АЕС. Частка узбережжя в обробній промисловості країни весь час зменшується, але і зараз це майже 20%. Рівень її диверсифікації максимальний, іде невпинний процес зростання наукоємних виробництв і переміщення їх з офіційних меж міст у передмістя. Крім машинобудування, особливо виділяються хімічна, паперова, поліграфічна і легка промисловість. Важливе місце займає виробництво озброєнь: на район припадає 1/5 урядових воєнних контрактів. Виключною є роль узбережжя у фінансах і торгівлі, управлінні, послугах (особливо ділових, наукових і медичних), а також у транспортних зв'язках.
Північно-східне Атлантичне узбережжя, як район, практично збігається з мегалополісом Босваш, захоплюючи територію південних штатів Делавер, Мериленд і, частково, Вірджинія. Його головними територіальними складовими є Нова Англія, консолідовані метрополітени Нью-Йорка, Філадельфії і Вашингтона – Балтімора.