Юрківський В. М.

Промисловість Канади. Сільське господарство Канади

Канада

Промисловість Канади

Обробна промисловість Канади представлена практично всіма галузями сучасного виробництва. Крім розглянутих вище експортних галузей, решта працює переважно на внутрішній ринок, але задовольняє його не повністю. Канада купує за кордоном багато готових виробів виробничого та споживчого призначення і великою мірою залежить від імпорту промислового устаткування. Після другої світової війни в Канаді зросла роль чорної металургії, машинобудування, нафтопереробки і нафтохімії. З'явились новітні наукоємні виробництва, але їхня частка поки що невелика. Традиційно добре розвиненою залишається харчова промисловість.
Провідна галузь обробної промисловості – машинобудування. Розвинені виробництво транспортних засобів (автомобілів, літаків, тепловозів, суден, снігоходів), тракторів і сільськогосподарських машин, устаткування для електроенергетики, лісопаперової та гірничої промисловості. За виробництвом автомобілів (понад 1 млн. легкових автомашин на рік) Канада входить до першої десятки країн світу. Автомобілебудування – найбільша галузь канадської промисловості. На 9/10 вона зосереджена на півдні провінції Онтаріо. Автозаводи в Канаді виникли між двома світовими війнами як філії американських компаній, створені з метою проникнення на ринки колишньої Британської колоніальної імперії. Останнім часом з'явилися автозаводи японських та корейських фірм, які зацікавлені тепер у проникненні на внутрішній ринок США. Звідси таке парадоксальне явище: Канада, що є одним з важливих експортерів автомобілів, літаків, тракторів і сільськогосподарської техніки, ще більше цієї продукції імпортує з США для внутрішнього ринку.
Для географії обробної промисловості Канади характерною є така особливість: підприємства галузей, що переробляють сировину і працюють переважно на експорт (кольорова металургія, деревообробна, целюлозно-паперова і борошномельна), розташовані в малих, здебільшого монофункціональних населених пунктах. Вони територіально розкидані і тяжіють до джерел сировини або енергії, до пунктів вивозу за кордон. На противагу цьому, галузі обробної промисловості, що працюють на внутрішній ринок, розміщені в основному у великих багатофункціональних містах і для них характерна висока територіальна концентрація. Провідна роль тут належить півдню провінцій Онтаріо та Квебек.

Сільське господарство Канади

Ця галузь характеризується високою продуктивністю і мінімальною зайнятістю. Середній розмір ферм (230 га) є одним з найвищих у світі. Абсолютні розміри виробництва значні, але інтенсивність ще невисока. За вартістю продукції передує тваринництво. Його кормову базу становлять зернові, в першу чергу ячмінь, і природні або сіяні трави. Частину кормів Канада купує в США.
Головними сільськогосподарськими ареалами є південь Степових провінцій і південь провінцій Онтаріо і Квебек. Вони розірвані територіально, мають неоднакове природне середовище і неоднаковий характер виробництва.
Південь Степових провінцій – це північна частина американських степів-прерій. Землі тут родючі, багато чорноземів, але клімат континентальний, посушливий. Річна сума опадів не перевищує 300-500 мм, бувають посухи, літо коротке. Тут зосереджено 4/5 угідь і виробляється 1/2 продукції сільського господарства Канади. Це район монокультури ярої пшениці, один з найбільших у світі. Крім неї, вирощують ячмінь і олійні: канолу (різновид рапсу) і льон. Природні пасовища на західних та північних окраїнах «пшеничного поясу» в провінції Альберта – головна зона вирощування великої рогатої худоби на м'ясо.
Південь провінцій Онтаріо і Квебек має більш м'який, вологий клімат і довший вегетаційний період. На район припадає понад 1/3 сільськогосподарського виробництва країни. Воно тут інтенсивніше, ніж у преріях, і різноманітніше. Зернові мають допоміжне, другорядне значення. Головна продукція – молоко, м'ясо великої рогатої худоби, свиней і птиці, яйця, овочі і фрукти помірних широт.
Важливими для Канади традиційно залишаються рибальство і хутровий промисел.