Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Формування території України (частина 3)

Формування території України

Бажано запам'ятати

Площа України становить 603,7 тис. квадратних кілометрів. Процес формування її території був тривалим. Сусідні держави Ділили територію України кілька разів: 1) після занепаду Київської Русі; 2) після визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького – між Польщею і Московською державою; 3) після революції 1917 р. – центральна, південна і східна частини відійшли до Росії, західна – до Польщі, Закарпаття – до Чехословаччини, північно-східна Буковина і Південна Бессарабія – до Румунії. І тільки у 1945 р. завершилося возз'єднання українських земель. Формування ж сучасної території України завершилося у 1954 р. включенням до її складу за рішенням Верховної Ради СРСР Кримської області (нині Автономна Республіка Крим).
16 липня 1990 p. Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України, 24 серпня 1991 р. – Акт проголошення незалежності України, схвалений 1 грудня всенародним голосуванням, а 28 червня 1996 р. – Конституцію України.

Додатковий матеріал

[1] 3 літописних джерел відомо, що у 944 р. під час підписання угоди між Візантією та Київською Руссю у Константинополі разом з княгинею Ольгою були представники 22 міських великих адміністративних центрів Русі.

[2] 22 січня 1919 р. Директорія УНР видала універсал, рядки якого відбивали заповітні мрії всього українського народу: «Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка...» Але це стало реальністю тільки в 1991 р.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Яку роль в історії нашої країни відіграла Київська Русь? Чому вона занепала?
2. За текстом підручника розкажіть про історію возз'єднання українських земель у єдиній українській державі.
3. Які зміни в адміністративно-територіальному поділі України відбулися протягом останніх двох століть?

Другий рівень
1. Чому період відродження української державності, що почався у XVII ст. в результаті національно-визвольної війни, збігається з періодом розвитку культури й освіти в Україні?
2. Заповніть таблицю «Формування території України».

Таблиця

3. З якою метою поділяють територію на адміністративні одиниці? Які з них виділено в Україні?

Третій рівень
1. Чому архітектурні пам'ятки Київської Русі мають світове значення?
2. На початку визвольної війни українського народу в XVII ст. Богдан Хмельницький видавав універсали, в яких обіцяв зробити все населення України вільним. Чи міг він до кінця виконати свої обіцянки? За яких умов? Чому Україна не стала вільною у ході визвольної війни?
3. Доведіть, що ліквідація української козацької держави російським самодержавством була несправедливою, реакційною акцією щодо українського народу.
4. Користуючись відповідною літературою, що є в бібліотеці, підготуйте повідомлення про возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у січні 1919 р.
5. Чому важливо знати історію формування території своєї держави?