Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Вивчення території України

2 розділ. Загальна характеристика природи України
Вивчення території

Для чого вивчають географію території країни?
Перші писемні згадки про природу окремих частин українських земель відомі з творів давньогрецьких та арабських авторів. Зокрема, давньогрецький історик Геродот (V ст. до н. е.), описуючи Причорномор’я і прилеглі до нього землі, зазначав, що клімат цих земель холодний, а поверхня – рівна [1]. Він же дав першу характеристику річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу. У своїй «Географії» давньогрецький вчений Клавдій Птолемей (II ст. до н. є.) коротко описав територію між Віслою і Доном із схематичними картами, на яких позначив річки, форми рельєфу. Опис окремих річок, тварин (зубрів, турів, диких коней) і рослин дав у І ст. н. е. римський учений Пліній Старший.
У літописах часів Київської Русі є багато відомостей географічного змісту. Так, у «Повісті минулих літ» називаються рівнини й гори давньоруських земель, річки, озера, лісові масиви, зазначаються кліматичні та гідрологічні особливості (посухи, повені, суворі зими), подається історія заселення окремих районів. У часи Київської Русі розроблялися добре відомі родовища корисних копалин – кам'яних будівельних матеріалів, болотяних залізних руд тощо.
У XV ст. український вчений – доктор філософії і медицини Юрій Дрогобич видав віршований науковий твір «Прогностична оцінка поточного 1483 року», в якому подано опис таких міст, як Львів, Дрогобич, Кафа (Феодосія) і вперше дається визначення їх географічної довготи. Твір має цінні відомості з астрономії, географії та метеорології.
У XVI-XVII ст. на основі перепису населених пунктів, опису шляхів та річок складали «чертежи», що служили в той час географічними картами. У тексті до цих карт є цінні географічні відомості про Лівобережжя та Придніпров'я. Детальні і точні для тих часів карти значної частини України склав у XVII ст. французький інженер Г. Боплан. Ними він ілюстрував свою книжку «Опис України» [2].
На початку XVIII ст. складено перші географічні описи губерній. До цього ж часу відносяться і перші писемні свідчення про багатства Донбасу, дослідження родовищ нафти у Передкарпатті. Почалися дослідження погоди і клімату ученими Петербурзької Академії наук. Були організовані академічні експедиції. Академік В. Ф. Зуєв у 1781-1782 pp. склав опис природи, господарства і населення Лівобережжя, Криворіжжя та Причорномор'я.
Академік П. С. Паллас у 1793-1794 pp. одним з перших описав Крим, і його описи не втратили наукової цінності донині і Саме за порадою П. С Палласа на Південному березі Крими X. X. Стевеном було закладено Нікітський ботанічний сад.
Помітний внесок у географічне вивчення нашої країни зробив: видатний етнограф і фольклорист, автор тексту українського національного гімну «Ще не вмерла Україна» П. П. Чубинський. У 1867 р. він написав твір про народні правові звичаї в Україні. За цю працю Російське географічне товариство присудило П. П. Чубинському срібну медаль. З 1869 до 1870 року П. П. Чубинський очолював на території України три етнографічно-статистичні експедиції. Результати роботи експедицій були видані у 1879 р. в шести томах під назвою «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край». За праці з етнографії та статистики П. П. Чубинський у 1875 р. був нагороджений золотою медаллю виставки Міжнародного географічного конгресу в Парижі.

Мал. 5. П. П. Чубинський