Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Горючі корисні копалини України: нафта, газ, озокерит, торф, горючі сланці

Горючі корисні копалини

Нафта і природний горючий газ в Україні зосереджені у трьох районах, що утворюють Дніпровсько-Донецьку Причорноморсько-Кримську нафтогазоносні області, Карпатську нафтогазоносну провінцію.
Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область знаходиться на Лівобережжі, простягаючись на 650-700 км вузькою (80-150 км) смугою від північних кордонів України до відрогів Донецького кряжа. Тут виявлено понад 140 родовищ газу і нафти. Найбільші з них Шебелинське, Західно-Хрестищенське і Єфремівське газові, Гнідинцівське, Качанівське і Яблунівське нафтогазові, Леляківське нафтове.
Карпатська нафтогазоносна провінція охоплює територію Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей і простягається з північного заходу на південний схід майже на 300 км. Видобуток нафти тут розпочався у 1775 p., природного горючого газу – у 1913 р. Більшість нафтових і газових родовищ знаходиться у Передкарпатті, що являє собою передгірний прогин. Виділяють у провінції Бориславський, Долинський і Надвірнянський нафтопромислові райони та Стрийський, Івано-Франківський газопромислові райони. Проте родовища тут вже значно вичерпані. Донедавна найбільш відомим було Дашавське газове родовище, що почало розроблятися з 1924 р. В останні роки виявлено нові поклади газу на Русько-Комарівському родовищі, на Солотвинській та Залужанській площах на Закарпатті.
Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна область розташована в межах Криму, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Тут відомо понад 20 родовищ газу і нафти.

Здавна відомі в Україні родовища озокериту. Озокерит, або гірський віск, – органогенна гірська порода, горюча корисна копалина нафтового ряду. Використовується як лікувальний засіб, а також для виготовлення мастила, восково-озокеритових сплавів для гумової, хімічної, паперової, електротехнічної галузей промисловості тощо. Родовища озокериту трапляються рідко. На території України більшість з них зосереджена в Карпатській нафтогазоносній області. У Львівській області розміщені найбільші в світі Бориславське (експлуатується з 1856 р.) і Трускавецьке родовища. Старі родовища, що експлуатуються з XIX ст., знаходяться в Івано-Франківській області – Дзвиняцьке і Старунське. Добувають озокерит шахтовим способом з глибини 140 м.

До горючих корисних копалин України належать ще торф, горючі сланці [2], але їх народногосподарське значення невелике.

Бажано запам'ятати

Родовища паливних ресурсів України – вугілля, нафти, природного горючого газу, озокериту, горючих сланців – пов'язані з осадовими гірськими породами низовин і западин та верхніх осадових шарів платформи. Запаси паливних корисних копалин уже значно вичерпані, тому їх слід по-господарському використовувати.

Додатковий матеріал

[1] Вугілля виникло з решток рослин (хвощів, плаунів, деревовидних папоротей тощо), що утворювали заболочені непрохідні ліси. Море кам'яновугільного періоду періодично затоплювало ліси, і тоді рештки рослинності вкривались морськими осадами. Частина деревини перетворювалась на лігніт, а потім у буре вугілля. З зануренням вугілля на глибину збільшувались тиск, температура, що діяли на нього, відбувалось ущільнення й дальша вуглефікація, внаслідок чого буре вугілля перетворювалось на кам'яне, а пізніше і в антрацит.
Поклади вугілля Донецького кам'яновугільного басейну залягають пластами від 0,1 до 1,5 м. Вони перешаровуються з осадовими породами: пісковиками, вапняками й сланцями.

[2] Горючі сланці в Україні виявлено в Карпатах, а також на межі двох областей – Кіровоградської та Черкаської у так званій Бовтишській западині. Тут налічується понад 10 пластів горючих сланців потужністю від 1 до 25 м. Загальні запаси цього палива – близько 3 млрд. тонн. Геологи встановили, що горючі сланці мають бути й в інших місцях України. Де саме? Відкриття нових родовищ чекає на вас.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. На які групи поділяються корисні копалини України за їх використанням у народному господарстві?
2. Якими корисними копалинами багата ваша область (республіка)? З якими гірськими породами вони зв'язані?

Другий рівень
1. Які корисні копалини пов'язані з гірськими породами осадового походження?
2. За навчальними картами своєї області (республіки) встановіть, якого походження корисні копалини на її території. Розповідь проілюструйте зразками гірських порід та корисних копалин із шкільної навчальної колекції. Якщо є можливість, доповніть її своїми власними колекціями.
3. Дайте порівняльну характеристику Донецького та Львівсько-Волинського кам'яновугільних басейнів.

Третій рівень
1. Чому нафта, природний газ, калійна та кам'яна сіль залягають у Передкарпатті, на Дніпровсько-Донецькій западині та Причорноморській низовині?
2. Використовуючи додаток 3, з'ясуйте, на які мінеральні ресурси бідна Україна. Відповідь обгрунтуйте.