Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Внутрішні води України

Внутрішні води

Бажано запам'ятати

Водні ресурси України залежно від кількості опадів зменшуються з північного заходу на південний схід. Річки й озера живляться переважно дощовими, талими, менше – підземними водами. Основні водні ресурси України припадають на басейн Дніпра (60% усіх водних ресурсів країни). Найбільшими річками України є Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай. На річках споруджено великі водосховища. Для постачання води населенню і промисловості, для зрошення полів прокладено канали на півдні України. Найбільше річок, озер і боліт на Поліссі. Внутрішні води країни дуже забруднені.

Додатковий матеріал

[1] Щоб нагромаджувати запаси води, потрібні штучні моря-водосховища. Вони неминучий супутник цивілізації. Але споруджувати їх на рівнинних річках ні економічно, ні екологічно недоцільно. У наших дніпровських морях, які займають один відсоток площі України, зосереджена половина її запасів прісної води. Начебто це добре,але...
Немає вже Дніпра «сильного, ревучого», а є ланцюг малопроточних водосховищ, де всі його фізичні, хімічні і біологічні властивості докорінно змінилися, тобто річка стала зовсім іншим природним комплексом.
Збитки, завдані водосховищами, не компенсують вигоди: втрачено назавжди унікальні природно-історичні ландшафти, триває ерозія берегів, знищено сотні тисяч гектарів найцінніших угідь, ліквідовано тисячі сіл разом з могилами предків, зникли пам'ятки історії та культури – неоціненні духовні скарби українського народу.
Нині для оздоровлення водосховищ на Дніпрі потрібен комплекс дорогих водоохоронних заходів, спеціалізованих технологій, нового обладнання.

[2] Синевир є найбільшим гірським озером в Українських Карпатах. Його площа 0,07 кв. кілометрів, глибина до 20 м. Воно розташоване на висоті 989 м над рівнем моря. Живлять озеро кілька гірських водотоків, а витікає – один.

[3] У водойми України скидається близько 7,3 млн. тонн різних шкідливих речовин, у тому числі 5 млн. тонн солей. Зробіть розрахунки, скільки припадає шкідливих речовин на одного жителя України.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Покажіть на фізичній карті України басейни найбільших річок і схарактеризуйте один з них.
2. Чим зумовлена належність переважної більшості річок України до басейнів Азовського і Чорного морів?
3. Чим зумовлюються характер та напрям течії річок України?
4. Використовуючи карту України і текст підручника, схарактеризуйте Дніпро за планом: де бере початок, куди впадає, найголовніші притоки, живлення й режим, каскад ГЕС і водосховищ, господарське значення річки.
5. Яке значення для господарської діяльності людей мають озера вашої області (республіки)?
6. Доведіть, що Дніпро є типовою рівнинною річкою.

Другий рівень
1. Поясніть, від чого залежить зменшення водних ресурсів України з заходу на схід.
2. Як впливає на водні ресурси господарська діяльність людини?
3. Які райони України краще забезпечені водними ресурсами, які – недостатньо? Поясніть причини цих відмінностей. Чому проблема бережливого використання водних ресурсів нині дуже важлива для України?
4. Чому в Україні порівняно мало озер? Назвіть і покажіть на карті найбільші з них. Як вони використовуються?
5. Поясніть вплив клімату на густоту річкової сітки в різних районах України.
6. Чи можна вважати річки рельєфоутворюючим чинником?

Третій рівень
1. Як поділяють річки за характером живлення? До якого виду живлення належать рівнинні, гірські річки України і вашої області (республіки)? Які річки повноводніші – рівнинні чи гірські? Чому?
2. Чи змінився гідрологічний режим Дніпра в зв'язку з будівництвом великих водосховищ? Чому нині вважають, що будівництво водосховищ на Дніпрі завдало більше шкоди природі і людям, ніж користі? Відповіді потрібно обгрунтувати.
3. Як забезпечена водними ресурсами ваша область (республіка)? Який режим живлення і характер течії річок? Чому?
4. Які заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів вживають у вашій області (республіці)? Наведіть приклади з періодики.