Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Тваринний світ України

Рослинність і тваринний світ

Тваринний світ

Тваринний світ України охоплює понад 28 тис. видів тварин, з яких хребетних – 108 видів (разом із свійськими тваринами – 117). Це зумовлено різноманітністю її природних умов. Сучасний видовий склад тваринного світу в Україні сформувався з середини палеогену.
Інтенсивне полювання, зростаюча господарська діяльність людей призвели до зникнення у XVI ст. куланів, у XVIII ст. – турів і зубрів [2], у XIX ст. на Поліссі – росомах і летючих білок, у Лісостепу і Степу – диких коней (тарпанів), сайгаків, у Карпатах – сарни, зайця білого, білої куріпки. Велике значення для природоохоронного виховання людей і їх шанобливого ставлення до рослинності мають народні традиції і звичаї [3].
Молоді, посаджені людиною ліси півдня України і вікові праліси Карпат населяють великі, менші і зовсім малі тварини, вони є складовою частиною комплексу неживих і живих компонентів природи. Ліс – це єдиний живий організм. Усе його життя – рослини, тварини, комахи – утворюють ту екологічну рівновагу, яка й дає можливість йому існувати.
До типових жителів лісу – тих, чиє існування повністю пов’язане з лісом, – належать білка, вовк, бобер, куниця лісова, тхір чорний, лісовий кіт, рись, ведмідь, лось, зубр, руда полівка, дозірна і мала вечірниці.
Борсук, козуля, дикий кабан, їжак, лісова миша, землерийка добре себе почувають не тільки в лісі, а й на полях, у полезахисних лісосмугах, плавнях, степових яругах. На узліссях та галявинах у глибині лісу часто оселяються лисиця, ласка, єнотовидний собака, куниця кам'яна, заєць русак, миша польова, кріт. Добре почувають себе в дуплах дерев і печерах, на горищах нічниці, кажани.
Лісостепові тварини знаходять сховища в острівних лісах, а полювати виходять на відкриті ділянки.
Докорінних якісних змін зазнали первісні природні біокомплекси внаслідок господарської діяльності людини у XX ст. – зведення на великих площах лісів, створення сільськогосподарських угідь, осушення боліт, зрошення посушливих земель, створення ставків, водосховищ, каналів. Діяльність людини вплинула не тільки на окремі компоненти природи, а й істотно змінила природні ландшафти, видовий склад тваринного світу.
Нині виникла нагальна потреба в охороні і збереженні багатьох видів рослин і тварин, що зникають з території України, шляхом створення заповідників, заказників, національних парків, раціонального використання всіх освоєних земель.