Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Чорне море і діяльність людини

Природний комплекс Чорного моря

Результат господарської діяльності людини невтішний:
1) масова загибель риби, молюсків (живих фільтраторів) і водоростей на північно-західному мілководді,
2) втрачені стада чорноморської кефалі і скумбрії, пішла на нагул в інші моря велика ставрида,
3) почали хворіти дельфіни на сколіоз та різні захворювання шкіри,
4) катастрофічно розмножились медузи.

Чи врятує людина Чорне море?
Боротьба із забрудненням Чорного моря сприяє не тільки відновленню рибних запасів, цілющих рекреаційних властивостей води, виведенню прибережних територій із стану екологічної біди, а й запобіганню локальних катастроф, що зв'язані з утворенням сірководню в прибережних морських водах.

Бажано запам’ятати

Чорне море належить до басейну Атлантичного океану і омиває південні береги України. Площа поверхні моря становить 422 тис. квадратних кілометрів. Середня солоність води на поверхні становить 17-18%о. Максимальна глибина моря 2245 м.
Характерною особливістю моря є наявність у його глибинах сірководню.
Тваринний світ представлений безхребетними (мідії, креветки, устриці, медузи), рибами (180 видів), з яких промислове значення мають хамса, ставрида, кефаль, бички, осетр. У морі є Дельфіни, трапляється білочеревий тюлень.
Сучасна екологічна ситуація загострила проблему охорони та збереження рослинності і тваринного світу моря, збереження Рекреаційних властивостей води.

Додатковий матеріал

[1] Чорне море – єдине у світі, у якому сірководнем покійно заражена величезна кількість води,її маса займає близько 90% об'єму моря. Природна сірководнева зона – це не мертва вода, а бактеріальна екологічна система, яка забезпечує кругообіг вуглецю і біогенних речовин не гірше, ніж глибинні екосистеми морів без сірководню.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Користуючись малюнком 42 у підручнику і картами атласу, визначте фізико-географічне положення Чорного моря, географічні координати його крайніх точок та обчисліть протяжність моря з північного заходу на південний схід.
2. Дайте за відомим вам планом характеристику Чорного моря.
3. Чорне море вважається одним з найпрісноводніших у світі. Чим це пояснюється?
4. Які причини можливої біологічної смерті Чорного моря?

Другий рівень
1. Чорне море вважається теплим морем, але чому північна частина його часто вкривається взимку кригою?
2. Чому солоність поверхневих вод Чорного моря збільшується з північного заходу на південний схід, а не навпаки?
3. Чим можна пояснити бідність тваринного світу Чорного моря? Чи можливо його збагатити?
4. Які дані про Чорне море можна отримати з карт атласу і підручника? Чи достатньо їх для складання характеристики моря?
5. Яке значення Чорного моря в господарській діяльності людей? Чим зумовлені зміни цієї діяльності в нинішніх умовах?

Третій рівень
1. Чим загрожує Чорному морю поступове підняття верхньої межі сірководневого шару? Яких заходів, на ваш погляд, слід ужити для розв'язання цієї проблеми?
2. Використавши набуті знання, доведіть, що Чорне море – великий природний комплекс.
3. Чи в змозі Україна сама розв'язати екологічну проблему Чорного моря?