Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Природні заповідники України

Природоохоронні території України

1. Що значить охороняти природу? Чому її потрібно охороняти?
2. Чи можна припинити забруднення навколишнього середовища?

В останні роки бурхливий розвиток промисловості й сільського господарства, будівництво нових та розбудова існуючих міст і селищ, розширення мережі залізничних й автомобільних шляхів, ліній електропередачі, нафто- і газопроводів, зарегулювання стоку Дніпра та більшості середніх і малих Річок, осушення боліт Полісся й зрошення величезних площ на Півдні України призвели до істотних змін ландшафтів, дикої Флори і фауни. 70% природних ландшафтів України змінено господарською діяльністю людини, що загострило проблему охорони природи і раціонального природокористування.
До утворення самостійної Української держави в СРСР було видано багато документів природоохоронного змісту. Проте в умовах монополізму й диктату центру та союзних міністерств відомств законодавчі природоохоронні акти не давали позитивного результату.
У 1990 р. Верховна Рада України прийняла постанову «Про екологічну обстановку в країні та заходи по її докорінному поліпшенню», яка передбачає комплексну програму оздоровлення екологічної обстановки і поліпшення природокористування в Україні.
У червні 1992 р. Верховна Рада прийняла закон «Про природно-заповідний фонд України». Природно-заповідний фонд становлять ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність. Вони виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генетичного фонду тваринного і рослинного світу (тобто усієї сукупності видів, створених протягом еволюції), а також спостереження й контроль за природним середовищем. Природно-заповідний фонд України налічує 5,4 тис. територій та об'єктів і займає 2% її території. До цього фонду належать: 1) природні території та об'єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; 2) штучно створені об'єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Природні заповідники – це природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, покликані зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної зони природні комплекси з усією сукупністю їх компонентів, вивчати природні процеси і явища, що відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору, що належать до заповідників, вилучаються з господарського використання. Заповідник – вища форма охорони природних територій, природна лабораторія, де ведуться комплексні наукові дослідження. Заповідники є в кожному великому природному комплексі (див. малюнок 44 і додаток 9):
у зоні мішаних лісів – Поліський на півночі Житомирської області. Охороняється ландшафт мішаних лісів;
у Лісостепу – Канівський (Черкаська область) (Мал. 45), Медобори (Тернопільська область), Розточчя (Львівська область), Подільські Товтри (Хмельницька область). Охороняються ландшафти лісостепової зони;
у Степу – Асканія-Нова [1] і Чорноморський (Херсонська область), Дніпровсько-Орільський (Дніпропетровська область), Луганський (включає відділи: Стрільцівський Степ, Провальський Степ, Станично-Луганський відділ – усі в Луганській області), Український степовий (Михайлівська цілина в Сумській області, Xомутівський степ у Донецькій області, Кам'яні могили в Запорізькій області), Єланецький степ (Миколаївська область), Дунайські Плавні (Одеська область). Об'єктами охорони є степові ландшафти;
у Карпатах – Карпатський, Горгани, Вижнецький, Синевир. Зберігають рідкісні, майже не ушкоджені гірські екосистеми лісового, субальпійського та альпійського поясів;
у Криму – Кримський, Ялтинський, Карадазький, Мис Мартьян. Охороняється рідкісна рослинність середземноморського типу.

Мал. 44. Охорона природи

Мал. 45. Канівський природний заповідник