Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Густота населення України

4 розділ. Населення України
Кількість і густота населення

Середня густота населення України становить 84 чол. на 1 кв. кілометр (див. Мал. 51). Це більше, ніж у Росії, але менше, ніж у розвинутих країнах Західної Європи. Найбільша густота населення – в індустріально розвинутих областях (Донецька – 201 чол. на 1 кв. кілометр, Луганська – 107 чол., Дніпропетровська – 128 чол., Харківська – 102 чол. на 1 кв. кілометр).

Мал. 51. Населення

Густо заселені і лісостепові райони Київської, Львівської Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Черкаської, Тернопільської областей. Це райони найбільшої кількості сільського населення. Висока густота сільського населення в цих областях склалася історично. Найвищий рівень вона має у Придністров'ї. Відносно рідко заселені гірські райони Карпат, Полісся і посушливі райони степових областей (Херсонська – 45 чол. на 1 кв. кілометр).

Бажано запам'ятати

Населення України становить трохи більше 50 млн. чоловік. Нині в Україні немає природного приросту, порівняно низька середня тривалість життя. Це пов'язано з екологічною ситуацією, загальною кризою в країні тощо. Спостерігається тенденція до скорочення кількості сільського населення. У статевій структурі переважають жінки. Середня густота населення – 84 чол. на 1 кв. кілометр; найгустіше заселені Донецька, Харківська, Дніпропетровська та Луганська області; найменше – Херсонська.

Додатковий матеріал

[1] Коротка довідка з окремими матеріалами перепису населення 1937 р. збереглася в архівах Верховної Ради колишнього СРСР. Згідно з цими даними на початок 1937 р. в Україні проживало 30,2 млн. чол. – на 1,7 млн. менше, ніжу січні 1933 р.

[2] Середня тривалість життя в країні – 69 років (чоловіків – 64, жінок – 74). Порівняймо: у розвинутих країнах – 73-77 років. Загальна смертність становить 11 чол. на тисячу жителів-Смертність немовлят – 14,2 чол. на тисячу народжених живими, що майже у 2,5 раза більша, ніжу розвинутих країнах. За цими цифрами проглядається вплив багатьох причин. Головні з них – екологічна та економічна кризи.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Яка кількість населення України? Визначте густоту населення вашої області.
2. Назвіть причини, що негативно вплинули на кількість сільського населення країни.
3. Що таке природний та механічний приріст населення?

Другий рівень
1. Які причини помітно впливали на динаміку кількості і географічне розміщення населення України?
2. Якими причинами можна пояснити порівняно високу густоту населення України?

Третій рівень
1. Користуючись таблицею додатка 1, випишіть у зошит кількість населення вашої області. Визначте, яка частка із всього населення України припадає на вашу область (республіку).
2. Створіть проблемну групу з ентузіастів і спробуйте розробити власні заходи щодо врятування українського села.