Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Національний склад населення України. Мова України

Національний склад. Духовна культура українського народу

Як ви розумієте поняття «духовна культура»? Що робиться в нашій державі для відродження духовної культури українського народу?

З-поміж 100 національностей нашої держави найчисленнішими є українці – близько 3/4 всього населення (див. додаток 11). Вони становлять більшість майже на всій території України, за винятком Криму і деяких промислових центрів південних та південно-східних областей. Понад 22% загальної кількості населення України становлять росіяни. Найбільша кількість їх у Криму (67%), в Донецькій, Луганській, Харківській і Запорізькій областях. Вони проживають здебільшого в містах і селищах міського типу.
В Україні живуть також євреї (найбільше в містах Київської, Одеської, Чернівецької областей), поляки (в західних областях України), білоруси (в північних районах), мол-Дивани (Чернівецька, Одеська області), угорці (Закарпаття), греки, болгари (Донецька, Одеська і Запорізька області), кримські татари в Криму та народи інших національностей. Всі разом вони становлять лише 6% загальної Кількості населення України. Громадяни усіх національностей Користуються захистом держави. В статті діючої Конституції
України про національні меншини зазначено, що Україна гарантує громадянам республіки незалежно від їхнього національного походження рівні громадянські, політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості і самовиявлення.
Більш як 10 млн. українців живе в різних країнах світу, тобто в діаспорі (див. додаток 12). Нині створено реальні передумови для розширення зв'язків нашої держави із зарубіжними українцями. Україна виявляє піклування про задоволення їх національно-культурних, духовних і мовних потреб. У свою чергу зарубіжні українці не стоять осторонь проблем нашої держави. Після чорнобильської катастрофи вони надіслали в Україну значну кількість продуктів харчування, ліків, медичного обладнання, беруть активну участь у духовному й економічному відродженні країни.
Українська багатовікова духовна культура увібрала в себе головні етнічні ознаки народу, набула рис унікальності. Глибокі знання таких духовних скарбів народу, як мова, освіта, традиції, обряди і звичаї, мистецтво, народна творчість та релігійні вірування, – це шлях до відродження української нації.

Мова. Самовияв людини, її духовний і самобутній розвиток зв'язані з материнською мовою. У мелодиці мови відчувається шепіт степів і лісів, гамір численного птаства, шум річок і струмків, музика народних пісень, казок і легенд. Материнська мова виховує любов дитини до рідної землі, батьківського краю.
Формування мови є історичним творчим процесом. Говірка, говір, діалект, наріччя, мова племені, народності, нації не виникають раптово, а формуються віками.
Українська мова, успадкувавши всі особливості давньослов’янської мови, протягом XIV-XVIII ст. інтенсивно розвивалась, удосконалюючи граматичну будову та збагачуючи лексичний склад. Але подальший її розвиток був дещо загальмований дискримінаційною політикою Польщі та Російської імперії. Ще й досі українська мова по-справжньому не набула державності. Тому в наш час багато робиться для її відродження. Цьому сприяє Закон про мови, прийнятий Верховною Радою України і запроваджений з 1990 р.