Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Історія формування господарства України

Історія формування народногосподарського комплексу

З дня проголошення незалежності України відкрилися широкі можливості для докорінної перебудови економіки нашої держави. З-поміж першочергових завдань, які почала здійснювати незалежна Україна, були такі:
- перехід до ринкової форми господарства;
- конверсія (перепрофілювання військових заводів на випуск побутових товарів);
- роздержавлення і приватизація (передача або продаж державних підприємств трудовим колективам, кооперативам або приватним особам). Головна мета роздержавлення і приватизації полягає в створенні багатоукладної ринкової економіки [1];
- намагання інтегруватися в Європейський та світовий економічний простір;
- введення національної грошової одиниці.

Усі ці заходи, на думку економістів, повинні були вивести Україну з кризи. Проте перехід до нової економічної системи виявився занадто болісним і тривалим. Для нього характерні різкий спад виробництва, безробіття, зубожіння мас.
Отже, незважаючи на сприятливі стартові умови для створення високорозвинутої держави, Україна залишається країною невикористаних можливостей.

Бажано запам'ятати

У складі царської Росії Україна була аграрно-індустріальним районом з порівняно добре розвинутою гірничодобувною промисловістю, чорною металургією та машинобудуванням. Промислове виробництво розміщувалось переважно у місцях видобутку корисних копалин (Донбас, Придніпров'я). Громадянська та друга світова війни значно загальмували розвиток України. Проте зусиллями народу вдалося відбудувати зруйноване війнами, створити нові промислові виробництва, що випускають автомобілі, літаки, радіоелектроніку, турбіни, прилади. Україна стала провідним районом виробництва продуктів харчування, однак не могла реалізувати свої великі економічні можливості. Структура промисловості, старі форми та методи господарювання, залежність від центру негативно впливали на розвиток економіки і життя народу. Перехід до нової економічної системи, що розпочався у 1991 р., не дав швидких результатів. 1997 р. характеризується різким спадом виробництва, безробіттям, зубожінням мас.

Додатковий матеріал

[1] До проголошення незалежності України її підприємства знаходились у державній власності. Нині відбувається їх приватизація. З'явились нові типи підприємств: 1) індивідуально-приватні. Це – фермерські господарства; така форма найбільш поширена на селі; 2) товариства – найпоширеніша форма господарювання, яка об'єднує дрібні, середні підприємства всіх галузей народного господарства; 3) акціонерні товариства. До їх складу входять, як правило, великі підприємства, що належать акціонерам.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Схарактеризуйте економічне становище України на початку XX ст.
2. Які галузі промисловості дістали розвиток у довоєнні роки?

Другий рівень
1. Які відмінності між екстенсивним та інтенсивним шляхами розвитку економіки?
2. Що таке продуктивність праці, від яких чинників вона залежить?

Третій рівень
1. Відвідайте найближче від вас промислове або сільськогосподарське підприємство, з'ясуйте його рентабельність і шляхи, з допомогою яких вона досягається.
2. За допомогою періодичної преси з'ясуйте, що таке ринкова економіка.