Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

ПЕК України

Паливно-енергетичний комплекс

Бажано запам'ятати

Паливно-енергетичний комплекс України об'єднує процеси видобутку і переробки різних видів палива, виробництво електроенергії та передачу її споживачу з допомогою ЛЕП. Від стану розвитку паливно-енергетичного комплексу залежить рівень розвитку економіки країни в цілому. Основні види палива, що видобуваються в Україні, – це кам'яне та буре вугілля, газ, нафта, торф. Власних нафти та газу не вистачає, тому значну кількість цієї сировини Україна імпортує із зарубіжних країн. Електростанції нашої держави здатні виробляти близько 300 млрд. кВт·год електроенергії на рік. Понад 50% її припадає на теплові електростанції. Найбільші з них: Трипільська, Старобешівська, Зміївська, Ладижинська, Бурштинська, Придніпровська, Криворізька, Запорізька, Добротвірська. Близько 3% виробництва електроенергії припадає на гідравлічні електростанції (Дніпрогес, Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Каховська, Дністровська). В Україні збудовано низку атомних електростанцій (Чорнобильська, Рівненська, Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька). Атомні електростанції виробляють близько 45% електроенергії країни. Усі типи електростанцій забруднюють навколишнє середовище.

Додатковий матеріал

[1] Найглибша шахта в Україні, з якої видобувається вугілля, – «Глибока» в Донбасі. Глибина її стовбура становить 1504 м.

[2] Добували нафту у Передкарпатті з природних виходів ще на початку XVII ст. Застосовували її в натуральному вигляді: як мастило, для освітлювання приміщень, як лікувальний засіб. Як галузь промислового виробництва нафтова промисловість почала розвиватися на базі Бориславського родовища наприкінці XIX – на початку XX ст.,коли застосували глибоке буріння свердловин.

[3] Перша центральна електрична станція Києва загального користування почала працювати наприкінці 1890 р. Станція освітлювала міський театр і Хрещатик. Розміщена в кам'яному будинку на театральній площі, вона мала ізольовану котельну, машинний відділ і розподільний пристрій. Три парові котли опалювали дровами. Потужність електростанції становила близько 150 к. с

[4] Під час спалювання в печах ТЕЦ вугілля та інших сірковмісних сполук утворюється двооксид сірки (сірчистий газ). Вступаючи у взаємодію з киснем, що є у повітрі, він переходить у сірчистий ангідрид, який у свою чергу, сполучаючись із водяною парою, перетворюється на сірчану кислоту. Навіть слабкі розчини цієї кислоти, що випадають на поверхню разом з атмосферними опадами, завдають великої шкоди рослинам, тваринам і людям. Зазнають різних «травм» також будівлі й металеві конструкції.
Де ж вихід із цього становища? Він – у розумному спалюванні вугілля, як це робиться в багатьох країнах світу, наприклад у Франції. Ця країна не має власної природної сірки, але вона не тільки забезпечує себе цим ресурсом, вилучаючи його практично з диму теплових електростанцій, – вона цю сірку навіть експортує.

[5] В 1 кг ядерного палива – урану – міститься енергії стільки ж, скільки у 2500 т вугілля. Встановлено, що енергетичний еквівалент розвіданих світових запасів ядерного палива у багато разів перевищує енергетичний еквівалент відомих світових запасів вугілля, нафти й гідроенергії, разом взятих.

[6] Енергетичні ресурси вітру на земній кулі майже у 2000 раз більші від енергетичних ресурсів річок. Якщо в Україні на кожному квадратному кілометрі її території, де дмуть вітри із середньою швидкістю 5 м/сек, встановити по 16 вітродвигунів, то з кожного квадратного кілометра щорічно можна одержувати 800000 кВт·год електроенергії. Від усіх вітродвигунів, встановлених на території України, економія палива досягла б 250 млн. тонн за рік.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Назвіть і покажіть на карті вугільні басейни України.
2. Яке паливо використовується на теплових електростанціях?
3. Які типи електростанцій збудовані у нашій країні?

Другий рівень
1. Поясніть принципи розміщення різних типів електростанцій.
2. Які позитивні та негативні особливості має атомна енергетика?
3. Користуючись додатком 13 і Мал. 57, нанесіть на контурну карту найбільші електростанції та ЛЕП України.
4. Які види енергії називають нетрадиційними?

Третій рівень
1. Відомо, що собівартість донецького вугілля висока. Умови видобутку вугілля в басейні складні. Проте Донбас був і залишається основним басейном країни. Чим це пояснити?
2. Які екологічні проблеми пов'язані з роботою електростанцій різних типів?
3. Проаналізуйте картосхему «Електроенергетика України» (Мал. 57). З'ясуйте, які компоненти комплексу функціонують у вашій місцевості. Поясніть їх роботу.