Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Металургійний комплекс України

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України

Металургійний комплекс

Доведіть твердження, що метал – основний конструкційний матеріал у промисловості.

Відомо, що наші предки в давнину (VII-V ст. до нашої ери) володіли секретом виплавки заліза [1]. За часів Київської Русі був поширений сиродутний процес його добування (відновлення залізних руд деревним вугіллям у горнах). У XIV-XVIII ст. на Поліссі, Полтавщині, Харківщині і в Галичині було поширене виробництво металу в горнах і примітивних домницях. Нині наша країна є одним із значних виробників чорних металів у світі.
Завдання металургійного комплексу – забезпечити потреби економіки різноманітними металами.
Процес виробництва металів складний. Він охоплює видобуток руд, палива, допоміжних матеріалів (вогнетривів, кисню), виплавку металів. Характерною рисою металургії є значна трудомісткість. Тільки на одному металургійному заводі працюють від 20 до 40 тис. робітників. Крім того, ця галузь – надзвичайно матеріаломістка. Щоб виробити 1 т сталі, необхідно витратити майже 7 т сировини і палива.
Географічна віддаленість металургійних підприємств від сировинних та паливно-енергетичних баз привела б до значних транспортних витрат і збільшила б собівартість продукції.

Мал. 59. Географія чорної і кольорової металургії (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Тому металургійні підприємства здебільшого розміщені в районах, де є природні запаси сировини. Металургійний комплекс України виробляє чорні і кольорові метали (див. Мал. 59).

Чорна металургія

Майже 90% усіх металів, які використовуються сучасною промисловістю, припадає на чорні метали. Вони знайшли застосування практично у всіх галузях економіки.

Для розвитку чорної металургії в Україні є сприятливі умови:
1. Значні родовища коксівного вугілля, залізної й марганцевої руд, високоякісних вапняків і формувальних пісків та вогнетривів. Причому розміщені ці ресурси близько один від одного.
2. Розвинута густа мережа залізничних і шосейних доріг.
3. Висококваліфіковані кадри.

Чорна металургія – це комплексоутворююча галузь, що охоплює видобування й збагачення залізної руди, спікання її в агломерат, виплавлення чавуну і сталі та прокатне виробництво (див. Мал. 60).

Мал. 60. Схема металургійного комбінату (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Мал. 61. Цех розливки металу на Дніпропетровському металургійному заводі (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Головні підприємства чорної металургії зосереджені в трьох районах: Донбасі (Макіївка, Донецьк, Єнакієве, Алчевськ та ін.), Придніпров'ї (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ) (Мал. 61), Приазов'ї (Маріуполь). Майже всі металургійні заводи – це великі комбінати, що працюють за програмою повного металургійного циклу (чавун, сталь, прокат). Виробництво труб розміщено в Нікополі, Новомосковську, Харцизьку, Дніпропетровську.
З роботою великих комбінатів чорної металургії пов'язані значні проблеми. Насамперед вони – найбільші забруднювачі навколишнього середовища. Крім того, ці комбінати важко забезпечити сировиною, паливом, водою, трудовими ресурсами. Для їх реконструкції потрібні значні капіталовкладення і тривалий час. Тому останнім часом більше уваги приділяється розвитку міні-заводів, що працюють на металобрухті. Якість металу тут значно вища, вартість нижча [2], а негативний вплив на природу менший, ніж заводів-гігантів. Такі заводи є в Києві, Харкові, Одесі тощо.
Без традиційних доменних печей працюють електрометалургійні комбінати в Броварах (Київська область), Запоріжжі (електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь») тощо.
Головне завдання чорної металургії – виробництво металу високої якості, використання відходів виробництва [3], максимальне зниження негативного впливу на природу. А для цього необхідна реконструкція підприємств галузі, перехід на маловідходні технології, створення ефективних очисних споруд та газоуловлювачів.

◄ ПЕК України

Зміст підручника "Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України"

Чорна металургія України ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України