Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Металургійний комплекс України

Металургійний комплекс

Доведіть твердження, що метал – основний конструкційний матеріал у промисловості.

Відомо, що наші предки в давнину (VII-V ст. до нашої ери) володіли секретом виплавки заліза [1]. За часів Київської Русі був поширений сиродутний процес його добування (відновлення залізних руд деревним вугіллям у горнах). У XIV-XVIII ст. на Поліссі, Полтавщині, Харківщині і в Галичині було поширене виробництво металу в горнах і примітивних домницях. Нині наша країна є одним із значних виробників чорних металів у світі.
Завдання металургійного комплексу – забезпечити потреби економіки різноманітними металами.
Процес виробництва металів складний. Він охоплює видобуток руд, палива, допоміжних матеріалів (вогнетривів, кисню), виплавку металів. Характерною рисою металургії є значна трудомісткість. Тільки на одному металургійному заводі працюють від 20 до 40 тис. робітників. Крім того, ця галузь – надзвичайно матеріаломістка. Щоб виробити 1 т сталі, необхідно витратити майже 7 т сировини і палива.
Географічна віддаленість металургійних підприємств від сировинних та паливно-енергетичних баз привела б до значних транспортних витрат і збільшила б собівартість продукції.

Мал. 59. Географія чорної і кольорової металургії

Тому металургійні підприємства здебільшого розміщені в районах, де є природні запаси сировини. Металургійний комплекс України виробляє чорні і кольорові метали (див. Мал. 59).

Чорна металургія

Майже 90% усіх металів, які використовуються сучасною промисловістю, припадає на чорні метали. Вони знайшли застосування практично у всіх галузях економіки.

Для розвитку чорної металургії в Україні є сприятливі умови:
1. Значні родовища коксівного вугілля, залізної й марганцевої руд, високоякісних вапняків і формувальних пісків та вогнетривів. Причому розміщені ці ресурси близько один від одного.
2. Розвинута густа мережа залізничних і шосейних доріг.
3. Висококваліфіковані кадри.

Чорна металургія – це комплексоутворююча галузь, що охоплює видобування й збагачення залізної руди, спікання її в агломерат, виплавлення чавуну і сталі та прокатне виробництво (див. Мал. 60).

Мал. 60. Схема металургійного комбінату

Мал. 61. Цех розливки металу на Дніпропетровському металургійному заводі

Головні підприємства чорної металургії зосереджені в трьох районах: Донбасі (Макіївка, Донецьк, Єнакієве, Алчевськ та ін.), Придніпров'ї (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ) (Мал. 61), Приазов'ї (Маріуполь). Майже всі металургійні заводи – це великі комбінати, що працюють за програмою повного металургійного циклу (чавун, сталь, прокат). Виробництво труб розміщено в Нікополі, Новомосковську, Харцизьку, Дніпропетровську.
З роботою великих комбінатів чорної металургії пов'язані значні проблеми. Насамперед вони – найбільші забруднювачі навколишнього середовища. Крім того, ці комбінати важко забезпечити сировиною, паливом, водою, трудовими ресурсами. Для їх реконструкції потрібні значні капіталовкладення і тривалий час. Тому останнім часом більше уваги приділяється розвитку міні-заводів, що працюють на металобрухті. Якість металу тут значно вища, вартість нижча [2], а негативний вплив на природу менший, ніж заводів-гігантів. Такі заводи є в Києві, Харкові, Одесі тощо.
Без традиційних доменних печей працюють електрометалургійні комбінати в Броварах (Київська область), Запоріжжі (електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь») тощо.
Головне завдання чорної металургії – виробництво металу високої якості, використання відходів виробництва [3], максимальне зниження негативного впливу на природу. А для цього необхідна реконструкція підприємств галузі, перехід на маловідходні технології, створення ефективних очисних споруд та газоуловлювачів.