Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Чорна металургія України

Металургійний комплекс

Чорна металургія

Бажано запам'ятати

Виробництво чорних металів в Україні зосереджено в трьох районах: Донбасі, Придніпров'ї, Приазов'ї. Цьому сприяла наявність тут необхідних сировинних матеріалів для чорної металургії. Майже всі підприємства галузі потребують реконструкції і заміни устаткування. У районах розміщення підприємств чорної металургії – складна екологічна ситуація. Перспективне завдання металургії – виробництво металу високої якості при максимальному зниженні негативного впливу на природу. Значною мірою цього можна досягти, застосовуючи нові технології виробництва металу.

Додатковий матеріал

[1] Поблизу колишнього с. Хлюпачі на Київщині знайдено залишки ливарної печі для виплавки заліза, лемехи та чересла для плугів, сокири і коси, мечі й наконечники для списів і стріл, виготовлені з місцевої болотної руди (лімоніту). Матеріальні сліди невеликих залізообробних рудень, або гамарень (шлаки, вугілля, руда, металеві сплави, фрагменти металевих виробів, залишки будівель),трапляються в багатьох районах України.
Відомо, що поліські рудні використовували запорожці для військових потреб.
Перша в Україні промислова доменна піч була задута 1800 р. на Луганському чавуноливарному заводі.

[2] Одна тонна прокату, виплавленого з металобрухту, в п'ять разів дешевша, ніж одна тонна цієї продукції, отриманої з руди.

[3] У процесі виробництва виникають відходи, що за умов безгосподарності призводить до забруднення навколишнього середовища. Відходами у чорній металургії є шлаки, їх в республіці щорічно створюється близько 32 млн. тонн.
Проте металургійні шлаки можуть бути надзвичайно корисними, їх з успіхом почали використовувати для виробництва будівельних матеріалів (в тому числі й цементу). Щебінь, вироблений із шлаків, використовується при будівництві шляхів (причому він дешевший у 2 рази порівняно із щебенем з гірських порід) та споруд різного призначення.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Назвіть основні центри чорної металургії. Нанесіть їх на контурну карту.
2. Який принцип розміщення підприємств чорної металургії?
3. Поясніть поняття «металургійне підприємство повного циклу».

Другий рівень
1. В яких районах України найкращі умови для розвитку чорної металургії?
2. Чи є у вашій області (районі) сировина для підприємств чорної металургії?
3. За допомогою схеми підручника розкажіть, з яких стадій складається процес виробництва сталі.

Третій рівень
1. Обгрунтуйте твердження, що чорна металургія визначає економічний потенціал країни й зумовлює розвиток усіх галузей промисловості, транспорту і сільського господарства.
2. На початку XX ст. Україна за технічним оснащенням, масштабами та концентрацією виробництва значно випередила Урал. У 1913 р. тут вироблялося 68% чавуну й 57% сталі всієї Росії. Поясніть, які фактори сприяли такому швидкому розвитку України.
3. Відомо, що в містах, де є підприємства чорної металургії, рівень забрудненості перевищує гранично допустимі норми в десятки разів. Отже, екологічна обстановка у цих містах загрожує здоров'ю людей. Як знайти вихід із цього становища? Адже припинення роботи цих підприємств загальмує економічний розвиток країни. Які заходи могли б запропонувати ви?