Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Машинобудування України

Машинобудівний комплекс

Бажано запам'ятати

Машинобудівний комплекс – це сукупність галузей промисловості, що виробляють машини й устаткування для всіх ланок господарства. Розрізняють важке машинобудування, енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, електротехнічне, верстатобудування, приладобудування.
Важке машинобудування розміщене в районах, де є метал і споживач готової продукції (міста Донбасу і Придніпров'я). Заводи транспортного машинобудування є в Луганську, Харкові (тепловози), Миколаєві, Херсоні, Києві (морські й річкові судна), Запоріжжі, Луганську, Львові, Кременчуку (автомобілі), Києві, Харкові (літаки). Верстати виробляють у Харкові, Києві, Одесі, сільськогосподарські машини у Кіровограді, Херсоні, Тернополі, Одесі, телевізори – у Києві, Львові, Сімферополі, Олександрії.
Розвитку машинобудівного комплексу необхідно приділяти значну увагу, бо від нього залежить продуктивність праці всіх галузей народного господарства та добробут людей.

Додатковий матеріал

[1] Сучасний вантажний автомобіль складається з 3,5 тис. деталей, значна кількість яких надходить із заводів-постачаль-ників. Середній металорізальний верстат має ще більше деталей: 70 тисяч. Щоб їх виробити, потрібно виконати 500 тис. технологічних операцій.

[2] Першим в Україні морським пароплавом був паровий пакетбот «Одеса», збудований на Миколаївському суднобудівному заводі у 1828 р. У ньому було 56 спальних місць, а головний двигун мав потужність 80 к. с
В Україні було побудовано перший у світі атомний криголамний ліхтеровоз. Це унікальне судно довжиною понад 250 м може прийняти на борт 74 ліхтери (невеликі перевалочні судна) або 1224 морські контейнери міжнародного зразка, доставляти їх у будь-яку точку Арктики й Антарктики.

[3] Первістком автомобілебудування в Україні був Одеський автоскладальний завод, де з 1945 р. проводилося складання вантажних автомобілів з імпортних вузлів та деталей. З 1948 р. тут почалося складання самоскидів ГАЗ-93 вантажопідйомністю 2,25 т, пізніше – автомобільних причепів.

[4] На літаку «Руслан» у 1985 р. встановлено 21 світовий рекорд вантажопідйомності, зокрема піднято на висоту 10 750 м вантаж масою 171 219 кг. У літак можуть бути завантажені і транспортовані у будь-який район світу морські контейнери, мостові конструкції, будівельні крани, автобуси, трактори, річкові судна. Літак може здійснювати посадку навіть на грунтові аеродроми.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Чим, на ваш погляд, пояснити випереджаючий розвиток машинобудування?
2. Де в Україні розміщені підприємства автомобільної промисловості?
3. Назвіть і покажіть на карті центри тракторного машинобудування.

Другий рівень
1. Що таке машинобудівний комплекс? Які його основні завдання?
2. Які особливості притаманні машинобудуванню?
3. Які машинобудівні підприємства є у вашій місцевості? Яку продукцію вони виробляють?

Третій рівень
1. Накресліть схему структури машинобудівного комплексу. Які умови для його розвитку є у нашій державі?
2. Чи раціонально, на ваш погляд, розміщені в Україні промислові центри з виробництва автомобілів, тепловозів, вагонів? Де в перспективі можна будувати такі підприємства і чи це потрібно?
3. Доведіть, що машинобудування – надзвичайно трудомістка галузь.