Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Значення АПК України та його структура

Агропромисловий комплекс (АПК)

Розкажіть про роль сільськогосподарського виробництва у житті людини

Значення АПК та його структура

Агропромисловий комплекс – важлива складова частина народного господарства. Завдання АПК – забезпечити населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Це можливо за умови ефективної роботи всіх ланок, що входять до складу АПК.

Структура АПК. Агропромисловий комплекс України – це складна система, яка об'єднує всі галузі народного господарства, що беруть участь у виробництві сільськогосподарської продукції і доведенні її до споживача (див. Мал. 72).

Мал. 72. Структура АПК України

Основними ланками його є: 1) сільське господарство, 2) заготівля, зберігання, транспортування і переробка сільськогосподарської продукції, 3) промисловість, що виробляє машини, обладнання, добрива, отрутохімікати для сільського господарства.
Стан розвитку АПК великою мірою впливає на рівень добробуту людей. Тому ця галузь народного господарства потребує великої уваги державних діячів, науковців, працівників сільського господарства всіх рівнів. Це тим більше необхідно, бо в наш час агропромисловий комплекс України не на повну силу реалізує свої великі можливості. Причин цього багато: старі форми та методи господарювання, недостатня матеріальна база, слабка індустрія переробки, зберігання і збуту сільськогосподарської продукції, нерозвинута соціальна база села: умови життя людей на селі значно поступаються умовам життя міських жителів.
Який же вихід із ситуації, що склалася в роботі АПК? Насамперед це застосування наукових досягнень в сільському господарстві. Важливе значення має активне впровадження різних форм господарювання. Серед них – створення приватних ферм, розвиток сімейних та індивідуальних форм підряду (а які заходи можете запропонувати ви, щоб підвищити ефективність сільського господарства нашої країни?).

Основна ланка АПК – сільське господарство. Ця галузь матеріального виробництва має певні особливості. Вона значно більшою мірою, ніж промисловість, залежить від природних чинників, кліматичних і гідрологічних умов. У цілому в Україні сприятливі умови для всебічного розвитку сільського господарства (назвіть їх).
Усі землі нашої держави становлять її земельний фонд. З 60,4 млн. гектарів загальної території 42 млн. гектарів використовується сільськогосподарським виробництвом. Структура земельних угідь має свої особливості (див. Мал. 73). Більш як 30 млн. гектарів займають орні землі, близько 5 млн. гектарів – пасовища і 2 млн. гектарів – сіножаті.

Мал. 73. Структура земельних угідь

Територія країни характеризується високою зораністю [1] і незначним відсотком площ, зайнятих під пасовиськами та сіножатями. В Україні проводиться певна робота щодо підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Велика надія покладається на меліорацію земель.
Проте дуже часто меліоративні роботи проводяться непродумано і тому замість користі приносять шкоду. Надлишок води в посушливих районах призвів до засолення грунтів, осушення боліт – до загибелі лісів. Нераціональне використання мінеральних добрив та засобів захисту рослин викликало значні екологічні проблеми. Підвищення вмісту в грунті солей азотної кислоти – нітратів, – що відбувається останнім часом, призвело до різкого зниження якості сільськогосподарської продукції. Сільське господарство складається з рівнозначних частин – рослинництва й тваринництва. Ці дві галузі знаходяться у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. Рослинництво забезпечує тварин кормами, а тваринництво сприяє землеробству завдяки органічним добривам, які воно постачає.