Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Рослинництво України: зернові, зернобобові і технічні культури

Агропромисловий комплекс (АПК)

Рослинництво

«Хліб – усьому голова», – каже народна мудрість. Доведіть справедливість цих слів.

Важко перелічити кількість корисних рослин, які культивує людина для власних потреб. Тому розглянемо лише найважливіші з них. На орних землях України вирощують зернові, зернобобові та технічні культури, а також овочі і фрукти.

Основа сільського господарства країни – виробництво зерна. Головна зернова культура України – озима пшениця, якою засівають понад 6 млн. гектарів. Найбільші площі посівів цієї культури розміщені у степовій і лісостеповій зонах України (Мал. 74). Значно менше поширення має яра пшениця. Пояснюється це її нижчою врожайністю. Жито вирощують у північній частині України (Полісся) і в Карпатах, бо воно менш вибагливе до тепла.

Мал. 74. Посіви озимої пшениці

Значні площі зайняті під ячменем. Це пояснюється порівняно високою його врожайністю, невибагливістю до грунтів і значною кормовою цінністю. Сіють його здебільшого у степовій зоні.
Важливі продукти харчування дають круп'яні культури, такі як просо, гречка. Просо поширене в лісостепових і степових районах, гречка дає непогані врожаї на Поліссі, в лісостеповій зоні.
Рис вирощують на поливних землях півдня України.
Кукурудза – цінна продовольча, технічна та кормова культура. Це – теплолюбна рослина. Період її вегетації від 85 до 150 днів. Такі умови є в степовій зоні, південній частині лісостепової зони, в Закарпатті. Під цією культурою зайнято майже 2,5 млн. гектарів (Мал. 75).

Мал. 75. Збирання кукурудзи

Значні площі відводять господарства під посіви зернобобових культур (понад 1,5 млн. гектарів). Найбільш поширені з них горох і вика. Ці культури вирощують у лісостеповій зоні і в південній частині Полісся.

Важливе місце в структурі посівів України посідають технічні культури: цукрові буряки, льон-довгунець, соняшник та ін. Площа посівів цукрових буряків становить близько 1,7 млн. гектарів. Найкращі грунтово-кліматичні умови для цієї культури – в лісостеповій зоні, де зосереджено 85% усіх посівів буряків України (Мал. 76). Середня врожайність цукрових буряків в останні роки становила 290-300 ц/га (Мал. 77).

Мал. 76. Посіви цукрових буряків і географія цукрових заводів

Мал. 77. Збирання цукрових буряків

Значне місце в раціоні харчування наших людей посідає картопля – порівняно нова для України культура [2]. її посіви поширені на значній території. Проте основні масиви картоплі знаходяться у північно-західних областях (Житомирська, Чернігівська, Рівненська, Волинська, Сумська, Київська). Справжнім лихом для селян, що вирощують картоплю, став колорадський жук, який з'явився в Україні у 50-х роках XX ст. Селяни чекають від агронауки ефективних і нешкідливих засобів боротьби із цим шкідником.
У північній та західній частинах України вирощують льон-довгунець. Це цінна технічна культура, яка є сировиною для текстильної та харчової промисловості. Під нею зайнято близько 200 тис. гектарів, здебільшого на Поліссі і в Передкарпатті.
Перше місце з-поміж олійних культур посідає соняшник (Мал. 78, 79). Найкращі умови для його вирощування на півдні України (Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області). До олійних, що їх вирощують в Україні, належать ріпак, льон-кудряш, арахіс, соя.

Мал. 78. Посіви соняшнику

Мал. 79. Соняшникове поле влітку