Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Рослинництво України: зернові, зернобобові і технічні культури

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України

Агропромисловий комплекс (АПК)

Рослинництво

«Хліб – усьому голова», – каже народна мудрість. Доведіть справедливість цих слів.

Важко перелічити кількість корисних рослин, які культивує людина для власних потреб. Тому розглянемо лише найважливіші з них. На орних землях України вирощують зернові, зернобобові та технічні культури, а також овочі і фрукти.

Основа сільського господарства країни – виробництво зерна. Головна зернова культура України – озима пшениця, якою засівають понад 6 млн. гектарів. Найбільші площі посівів цієї культури розміщені у степовій і лісостеповій зонах України (Мал. 74). Значно менше поширення має яра пшениця. Пояснюється це її нижчою врожайністю. Жито вирощують у північній частині України (Полісся) і в Карпатах, бо воно менш вибагливе до тепла.

Мал. 74. Посіви озимої пшениці (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Значні площі зайняті під ячменем. Це пояснюється порівняно високою його врожайністю, невибагливістю до грунтів і значною кормовою цінністю. Сіють його здебільшого у степовій зоні.
Важливі продукти харчування дають круп'яні культури, такі як просо, гречка. Просо поширене в лісостепових і степових районах, гречка дає непогані врожаї на Поліссі, в лісостеповій зоні.
Рис вирощують на поливних землях півдня України.
Кукурудза – цінна продовольча, технічна та кормова культура. Це – теплолюбна рослина. Період її вегетації від 85 до 150 днів. Такі умови є в степовій зоні, південній частині лісостепової зони, в Закарпатті. Під цією культурою зайнято майже 2,5 млн. гектарів (Мал. 75).

Мал. 75. Збирання кукурудзи (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Значні площі відводять господарства під посіви зернобобових культур (понад 1,5 млн. гектарів). Найбільш поширені з них горох і вика. Ці культури вирощують у лісостеповій зоні і в південній частині Полісся.

Важливе місце в структурі посівів України посідають технічні культури: цукрові буряки, льон-довгунець, соняшник та ін. Площа посівів цукрових буряків становить близько 1,7 млн. гектарів. Найкращі грунтово-кліматичні умови для цієї культури – в лісостеповій зоні, де зосереджено 85% усіх посівів буряків України (Мал. 76). Середня врожайність цукрових буряків в останні роки становила 290-300 ц/га (Мал. 77).

Мал. 76. Посіви цукрових буряків і географія цукрових заводів (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Мал. 77. Збирання цукрових буряків (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Значне місце в раціоні харчування наших людей посідає картопля – порівняно нова для України культура [2]. її посіви поширені на значній території. Проте основні масиви картоплі знаходяться у північно-західних областях (Житомирська, Чернігівська, Рівненська, Волинська, Сумська, Київська). Справжнім лихом для селян, що вирощують картоплю, став колорадський жук, який з'явився в Україні у 50-х роках XX ст. Селяни чекають від агронауки ефективних і нешкідливих засобів боротьби із цим шкідником.
У північній та західній частинах України вирощують льон-довгунець. Це цінна технічна культура, яка є сировиною для текстильної та харчової промисловості. Під нею зайнято близько 200 тис. гектарів, здебільшого на Поліссі і в Передкарпатті.
Перше місце з-поміж олійних культур посідає соняшник (Мал. 78, 79). Найкращі умови для його вирощування на півдні України (Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області). До олійних, що їх вирощують в Україні, належать ріпак, льон-кудряш, арахіс, соя.

Мал. 78. Посіви соняшнику (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Мал. 79. Соняшникове поле влітку (доступно при скачуванні повної версії підручника)

◄ Значення АПК України та його структура

Зміст підручника "Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України"

Рослинництво України: овочівництво ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України