Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Шляхи подолання економічної кризи в Україні

Шляхи подолання економічної кризи

24 серпня 1991 р. Верховною Радою було проголошено Акт про незалежність України. На загальнонародному референдумі 1 грудня 1991 р. український народ підтвердив це рішення. Перед нашою державою відкрилися можливості входження до світового співтовариства вільних і процвітаючих країн. Адже для цього Україна має всі можливості. За загальними обсягами природних ресурсів та економічним потенціалом наша країна посідає восьме місце у світі і має реальну перспективу перетворення в одну з найбагатших країн світу. Навіть нині за виробництвом окремих видів продукції Україна входить до першої десятки найбільших виробників продукції в світі. Назвемо тільки деякі з них: видобуток залізної і марганцевої руд, вугілля, виробництво сталі, вирощування цукрових буряків і соняшнику, картоплі, виробництво сірчаної кислоти, мінеральних добрив, електроенергії, цементу, зерна, м'яса, олії тощо.
Очевидною є разюча невідповідність між практично безмежними можливостями української економіки і сучасним її кризовим станом. Чому ж так сталося?
Основна причина кризи в економіці України криється у відсутності реальних економічних реформ у перші роки досягнення незалежності. Продовжувала діяти стара, віджила радянська система господарювання. Економічні негаразди в Україні не подолані тому, що вона проходить крізь труднощі перехідного періоду.
Які ж можливі шляхи подолання економічної кризи в Україні? їх кілька:
- перехід до ринкової системи господарювання на основі широкої приватизації землі і державних підприємств, створення акціонерних товариств, залучення іноземного капіталу тощо;
- державне стимулювання структурної перебудови господарства з метою скорочення частки енерго- і матеріаломістких виробництв, переспеціалізації підприємств, що виробляють непотрібну і неконкурентноспроможну продукцію, забруднюють довкілля;
- проведення раціональної конверсії, тобто перепрофілювання військових підприємств на виробництво товарів народного споживання із державною підтримкою оборонних заводів, що виробляють конкурентноспроможну і потрібну українській армії продукцію;
- інтеграція (зближення, об'єднання) української економіки у європейський і світовий економічний простір з урахуванням національних, економічних і політичних інтересів і захистом національного ринку;
- введення національної грошової одиниці, яка буде конвертованою, тобто обмінною на іноземну валюту;
- розвиток економічних відносин з усіма країнами світу, орієнтуючись на кращий світовий досвід.

Запитання і завдання

1. Що називається народногосподарським комплексом?
2. Що таке територіальна і галузева структура народного господарства?
3. У чому різниця між виробничою і невиробничою сферами господарства?
4. Назвіть несприятливі умови розвитку господарства України в XX ст.
5. Чому склалася невідповідність між економічними можливостями країни і їх реалізацією?
6. Які основні напрями подолання економічної кризи в Україні?