Шевчук В.О. (ред.)

Біографія Івана Мазепи

Від упорядника

Книга, яка перед тобою лежить, читачу, має на меті відтворити якнайоб'єктивніше образ одного з найзнаменитіших і найскладніших суспільно-політичних діячів України – гетьмана Івана Мазепи. Здається, в нашій історії немає іншого такого діяча, про якого б так багато, так суперечливо, навіть полярно судили нащадки; так само жоден із них не має такої широкої, я б сказав, романтичної слави, при тому слави всеєвропейської. Загалом, позицій в оцінці гетьмана існує три: патріотична, антипатріотична і об'єктивна, часом із схилянням в один чи другий бік. Патріотична, витворена в середовищі прихильників визволення України від будь-якого іноземного панування, робить із Івана Мазепи національного героя, в певній мірі затушовуючи довгий період його надто відданої служби російському царизму; антипатріотична – це точка зору на Мазепу людей із російськими імперськими поглядами на історію, вона витворена російським царизмом, який через церкву прокляв Івана Мазепу і довгі роки, ба навіть століття культивував цей образ, як «злодєя», похмурого зрадника, безпринципного й віроломного політика, людини безчесної і лихої, зовсім обходячи увагою факт, чи був чесний, невіроломний лихий і зрадницький до України сам царський уряд. Цей погляд прищеплювався, в першу чергу серед українців, імперськими ідеологами і, нічого гріха таїти, й вони, наші земляки, також немало прислужилися для утвердження такого образу. Прихильників першої, а особливо другої позиції мало цікавила об'єктивна істина, вони навіть не вельми трудилися, щоб вивчити цю постать документально, підкріпити ту чи іншу позицію серйозним науковим знанням, навпаки, наперед ставився політичний постулат: Мазепа – герой, чи Мазепа – зрадник, злочинець, і до нього підганялися наявні чи й фальсифіковані факти; читачеві при цьому не давалося ніякої можливості розібратись у явищі самому і витворити оцінку самостійно: про Мазепу він мав судити, можна так сказати, в наказовому порядку й борони Боже інакше – передусім, це стосується імперської точки зору. Мало того, що І. Мазепу більше століття постійно проклинали по всіх храмах російської православної церкви, ідеологічно-недогідний образ розроблявся художньою літературою (від талановитих і вільнодумних письменників, як, скажімо, О. Пушкін чи К. Рилєєв, до реакційних, бездарних та дурних), науковою літературою у формі статей, розробок, інформаційних заміток, у принагідних згадках про гетьмана, примітках – коли зібрати цю осуджуючу гетьмана літературу, можна видати багатотомне видання. Патріотична традиція в цьому плані антипатріотичній значно поступалася, бо вона творилася чи підпільно, чи в еміграції, отже при допомозі малотиражних і вузькодоступних видань, тому й не впливала так сильно на широкі маси українського народу, аби витворити серед них поняття й образ гетьмана, так би мовити, цілком позитивний. Навіть ті історики, які хотіли глянути на І. Мазепу спокійнішими очима й розважливіше сказати про нього слово, а до того ж спробувати донести те слово до читача через суворі рогатки російської цензури, часом змушені були офіційній, антипатріотичній позиції певною мірою підігравати, ніби з нею погоджуючись, але системою фактів створюючи картину більш-менш об'єктивну. Перший, хто пішов таким шляхом, – це видатний український літописець Самійло Величко. Він був людиною, що служила родові Кочу-беїв, тобто прямих ворогів І. Мазепи, отож оцінює гетьмана від себе часом ущіпливими зауваженнями й назвиськами, але не виходячи за межі пристойності, як це часто робили вже його сучасники та й його наступники, однак історичної картини діянь великого гетьмана не спотворюючи; більше того, говорить про нього, в основному, не сам, а системою підібраних документів, тим самим створюючи історичну картину цілком об'єктивну; зрештою, ми знаємо, що саме за Мазепу С. Величко постраждав і сидів довго в тюремному ув'язненні, а літопис свій писав, сидячи в маєтку В. Л. Кочубея, на його хлібах, у селі Жуках під Полтавою, – отже його позицію щодо гетьмана, побіч якого він довгі роки працював, можна зрозуміти.