Грушевський М.

Перші війни козаків з панами та державою польською (частина 1)

11. Перші війни козаків з панами та державою польською

Стало так, що пани вважали всю землю – чи в Київщині, чи за Дніпром, в теперішній Полтавщині – за свою панську власну, або королівську, віддану їм в державу, а про селян чи козаків так міркували, що то вони сидять на їх землі й мають бути їх піддані. Але самі ті пани на Україні здебільшого не проживали, бо були то великі пани переважно, що мали по иньших сторонах роскішні замки та двори, а таки бояли ся жити між козаками та в сусідстві степів татарських. Тож присилали сюди своїх ріжних слуг, підпанків, як то кажуть, або орендарів, що брали в оренду шинки, стави, ліси і потім людям докучали ріжними драчами, щоб з линвою вернути собі те, що панам заплатили. Особливо на Жидівлюди нарікали, як у думі співаєть ся:

Як до Кумівщини да до Хмельнищини,
Як од Хмельнищини да до Брянщини,
Як од Брянщини да й до сього дня, -
Як у землі кралевській добра не було:
Як Жиди-рандарі всі шляхи козацькі зарандовали,
Що на одній милі да три шинки становили:
Становили шинки по долинах,
Зводили щогли по високих могилах,
іщеж то Жиди-рандарі у тому не перестали -
На славній Україні всі козацькі торги заорандовали,
Да брали мито-промито:
Од возового по пів золотого,
Од пішого пішениці по три денежки брали,
Од неборака-старця брали кури да яйця,
Да Іще питає: "чи нема, котик, сце цого"?
Іщеж та Жиди-рандарі у тому не перестали,
На славній Україні всі козацькі церкви заорандовали.
Котрому б то козаку альбо мужику дав Бог дитину появити,
То не йди до попа благословить ся,
Да пійди до Жида-рандара, да полож шостак,щоб позволив
церкву одчинити, Тую дитину охрестити.
іщеж то котрому б то козаку альбо мужику
дав Бог дитину одружити,
То не йди до попа благословить ся,
Да пійди до Жида-рандара, да полож битий тарель,
щоб позволив церкву одчинити,
Тую дитину одружити.
Іщеж то Жиди-рандарі у тому не перестали:
На славній Україні всі козацькі ріки заорандовали:
Перва на Самарі, друга на Саксани,
Третя на Гнилій, четверта на Пробойній,
Пята на річці Кудесці.
Котрий би козак альбо мужик ісхотів риби ловити,
Жінку свою з дітьми покормити,
То не йди до попа благословить ся,
Да пійди до Жида-рандара та поступи йому часть оддать,
Щоб позволив на річці риби вловити,
Жінку свою з дітьми покормити.
Тоді ж то один козак мимо кабака іде,
За плечами мушкет несе,
Хоче на ріці утя вбити, жінку свою з дітьми покормити.
То Жид-рандар у кватирку поглядає,
На Жидівку свою стиха словами промовляє:
"Ей, Жидівочко ж моя Рася!
Що сей козак думає, що він в кабак не вступить,
За денежку горілки не купить.
Мене Жида-рандара не перепросить,
Щоб позволив йому на річці утя вбити,
Жінку свою з дітьми покормити".
Тоді то Жид-рандар до козака підхождає,
Козака за патли хватає;
То козак на Жида-рандара скоса як ведмідь поглядає,
іще Жида-рандара мостивиїм паном узиває;
"Ей, Жиду, каже, Жиду-рандаре, мостивий пане,
Позволь мині на річці утя вбити,
Жінку свою з дітьми покормити!"

Тут у думі все на Жида звертаєть ся, – і справді під час усяких повстань козацьких не жалували козаки Жидів за те, що вони, як орандарі та панські прислужники, їх обдирали. Але заразом розуміли козаки й селяне, що біда не в Жиді, як в пані, котрий тому Жидови ті шинки, ріки, торги та дороги орендує, каже йому людей на їх вільній, передковічній землі обдирати.