Рожик М.Є. та ін.

Суть Локарнського договору і плану Дауеса

§8-9. Суперечності в Європі і спроби їх розв'язання

Документи

1. Локарнський договір між Німеччиною, Бельгією, Францією, Великобританією та Італією (Відомий також як Рейнський гарантійний пакт)
Ст. 1. Сторони гарантують кожна за себе і усі сукупно вказаним в наступних статтях чином збереження територіального статус-кво, який випливає з кордонів між Німеччиною і Бельгією та між Німеччиною і Францією, недоторканність цих кордонів, як вони встановлені в мирному договорі, підписаному у Версалі 28 липня 1919 року.
...Ст. 3. З огляду на взяті на себе в статті двосторонні зобов'язання, Німеччина і Бельгія, а також Німеччина і Франція зобов'язуються усі, які б то не були питання, які могли б їх роз'єднати і які не могли б бути розв'язані шляхом звичайних дипломатичних зносин, вирішувати мирним шляхом.

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 1. М, 1960, с. 212.

2. План Дауеса 16 серпня 1924 р.
...II. Економічна єдність Німеччини:
Для стабілізації своєї валюти і для урівноважування свого бюджету Німеччині необхідні усі німецькі ресурси всієї німецької території в межах, встановлених Версальським договором, і необхідна свобода економічної діяльності на означеній території...
є) Слід створити новий банк або реорганізувати Рейхбанк. Німеччина буде розплачуватися по зобов'язанням, накладеним на неї договором, за допомогою трьох категорій ресурсів, а саме: А. Податків. В. Залізниць. С Промислових облігацій. ...Всі виплати в рахунок репарацій... будуть вноситися в золотих марках або в рівноцінній валюті...

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. 1. М., 1960, с. 307-308.

3. Із виступів учасників Генуезької конференції
Факта (Італія). «В даний час, не дивлячись на те, що з моменту укладення миру минуло вже декілька років, ми ще далеко не досягай відновлення нормального економічного життя. Багато європейських народів перебувають у стані економічного хаосу, ми могли б сказати, економічної анархії. Призупинення виробничої діяльності, перепони, які заважають вільному розвитку торгівлі, різні коливання курсів у різних країнах – усе це створює атмосферу глибокого незадоволення і викликає розчарування, гальмує як індивідуальну, так і колективну ініціативу». Варту (Франція). «Ми прибули сюди, щоб діяти. Ми не спостерігачі, а співпрацівники, ми готові взяти участь в спільній праці і взяти на себе свою долю відповідальності...
Права Франції, куплені жахливою ціною, не є перешкодою для виконання цієї задачі, заради якої ми прибули сюди з усіх кінців Європи...
Війна торкнулася усіх народів, паралізувала усі нації, в тому числі й ті, які в ній не брали участі. Кожний з цих народів, якою б не була політична форма його правління, може за умови дотримання ним спільних прав, без яких немає цивілізації, сприяти успішній роботі і відродженню усіх народів».
Ллойд-Джордж (Великобританія). «Ми беремо участь у цьому зібранні на засадах абсолютної рівності. Це в тому тільки випадку, однак, якщо приймаємо рівні умови... Ми зібралися як представники усіх націй, усіх народів Європи і з метою спільного пошуку найліпших засобів для відновлення підірваного благополуччя Європейського континенту, щоб кожний із нас міг встановити у своїй власній країні по своєму розумінню порядки, в найвищій мірі відповідні інтересам народу, – порядки, які були б ліпші існуючих до цього часу на земній кулі».

Документы внешней политики СССР. М., 1961, Т. 5, с. 186-197.

Запитання і завдання

1. Яку мету переслідувала Франція, створюючи Малу Антанту?
2. Назвіть документ, який визначав остаточну суму репарацій.
3. Яку позицію займав уряд Франції щодо виплати Німеччиною репарацій?
4. Які питання міжнародних відносин розглядалися на Генуезькій конференції?
5. Порівняйте позиції західних держав з позицією СРСР на Генуезькій конференції.
6. У контексті взаємовідносин європейських держав оцініть Рапалльський договір.
7. Протиріччя між якими державами був покликаний ліквідувати план Дауеса?
8. Оцініть головні підсумки Локарнської конференції.
9. Яка система міжнародних відносин складалася на основі договорів та угод, прийнятих на Локарнській конференції?