Рожик М.Є. та ін.

Великобританія у міжвоєнний період

§10-11. Великобританія у міжвоєнний період

Документи

1. Із радіограми Керзона... від 7 січня 1921 р.
«Декілька тижнів після того, як тільки радянський уряд надав російській торговій делегації військовий корабель для повернення її до Англії й продовження переговорів з метою досягнення дружньої угоди, і навіть у ширшому масштабі, уряд Його Величності не тільки прийняв голову радянської делегації, але також запропонував надати йому повноваження для обговорення попередньої угоди з питання мирної конференції. Тим не менше, глава радянської делегації, очевидно, значно більше цікавився внутрішньою політикою Великобританії, ніж російсько-англійськими відносинами. Більше того, у критичний момент голова радянської делегації грубо обманув англійського прем'єр-міністра в питанні про мирні умови, запропоновані радянською владою Польщі, і це- незважаючи на те, що уряд Його Величності доклав усіх старань, щоб переконати Польщу прийняти розумні умови. Поведінка голови радянської делегації призвела до його видалення і до наступної перерви переговорів...»

Внешняя политика СССР. 1917-1945 гг. Сборник документов. Т. 3. М., 1944, с. 23-24.

2. Із закону про трудові конфлікти і професійні спілки Англії, липень 1927 року
1. Цим стверджується —
а) що будь-який страйк є незаконним, якщо (І) метою його не є сприяння врегулюванню трудового конфлікту в тому виробництві або в тій галузі, в котрих зайняті страйкарі; і (II) якщо він задуманий і розрахований на те, щоб безпосередньо або шляхом створення труднощів для суспільства застосувати примус до уряду;
б) що будь-який локаут є незаконним, якщо (І) метою його не є сприяння врегулюванню трудового конфлікту в тому виробництві або в тій галузі, в котрих зайняті підприємці, що беруть участь у локауті; і (II) якщо він задуманий і розрахований на те, щоб безпосередньо або шляхом створення труднощів для суспільства застосувати примус до уряду; і далі оголошується незаконним починати або продовжувати будь-який такого роду незаконний страйк або локаут, а також використовувати для їх проведення або підтримки будь-які грошові суми.
2. Якщо будь-яка особа закликає, підбурює, спонукає інших осіб взяти участь у страйку або локауті, або діє яким-небудь іншим чином для підтримки страйку або локауту, які цим Актом оголошені незаконними, то ця особа піддається дисциплінарним судом штрафу, не більше 10 фунтів стерлінгів або тюремному ув'язненню на термін не більше 3 місяців, або за зізнанням цієї особи винною згідно звинувачувального акта до тюремного ув'язнення на термін не більше 2 років...

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. Т. І. М., 1960, с. 338-339.

Запитання і завдання

1. Охарактеризуйте економічне становище Англії після закінчення першої світової війни.
2. Яку внутрішню політику проводив уряд Д. Ллойд-Джорджа?
3. В якому становищі перебувало англійське робітництво у післявоєнний період?
4. Яких зовнішньополітичних принципів дотримувалися лідери лейбористської партії? Порівняйте зовнішню політику лейбористів і консерваторів.
5. Яким чином більшовицькі правителі Росії намагалися втручатися у внутрішні справи Англії?
6. Назвіть причини загального страйку 1926 р. Робітники яких галузей промисловості брали найактивнішу участь у страйковій боротьбі?
7. Охарактеризуйте зовнішньополітичні дії Англії напередодні другої світової війни.
8. Проведіть дискусію на тему «Економічне становище Англії в період депресії 1929-1933 pp.».
9. Підготуйте реферат «Внутрішня і зовнішня політика уряду національної коаліції у 30-х роках».